PHP

Fra Webteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Med PHP kan du programmere dynamiske, interaktive websider. Det betyr at det som vises i nettleseren genereres i samme øyeblikk som noen besøker sidene. PHP er et fullverdig programmeringsspråk og kan dermed brukes til å lage enkle så vel som de mest avanserte webløsninger.PHP kan brukes til å lage dynamiske, fleksible, brukervennlige og ikke minst sikre løsninger. PHP

Eksempel på bruk av php kode med variabler:

$navn = "Kari Olsen";
echo $navn;


$navn = "Kari Olsen";
$alder = 23;
echo "Alderen til " . $navn . " er " . $alder . " år";


Besluttninger er en kontrollstruktur som alle programeringsspråk benytter seg av. I PHP er syntaksen for If strukturen slik:

//Benytter variabler som i eksemplet over
$tall1 = 2;
$tall2 = 4;
//sjekker om tall1 er lik tall2.
//== benyttes for sammenligning
//= benyttes for tilordning mot høyre
if ($talll1 == tall2){
echo $tall1 . " er lik " . $tall2;
}
else {
echo $tall1 . " er ikke lik " . $tall2;
}

Dette gir: 2 er ikke lik 4Skjemabehandling

PHP kan også brukes i forbindelse med skjemabehandling. Hvis vi har en html-side der brukeren kan fylle ut data i et skjema, for eksempel en web-bestilling, for så å trykke en knapp for å registrere bestillingen, så kan dataene i dette skjemaet overføres til et php-script som produserer et resultat, for eksempel en kvittering. Med andre ord så blir informasjonen som brukeren skrev inn behandlet og brukt.