JavaScript

Fra Webteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

JavaScript er et objekt-orientert klient-side script-språk som hovedsaklig gjør det mulig å tilføre dynamiske elementer til en HTML-side. En nettleser må ha en JavaScript-motor for at det hele skal fungere. Videre legges skriptene til enten ved å inkludere det i selve html-dokumentet ved hjelp av <script> -taggen, eller det kan legges i en egen fil som refereres til fra html-filen. Skriptet refererer til elementer i html-dokumentet ved hjelp av Document Object Model - DOM.

Bruksområder

Noen eksempler på bruk av JavaScript kan være:

  • Kontroll av date input-felter i et web-skjema før de sendes til tjener.
  • Animasjoner, overganger, tilbakemeldinger, og endringer i innhold ofte basert på klikk eller endring i plassering av fokus, markør og / eller musepil.
  • Asynkrone kall mot servere / databaser etter informasjonselementer.
  • Etc...

Et enkelt kodeeksempel

<script type="text/javascript">
  document.write('Hello World');
</script> 

Utbredelse og kritikk

JavaScript fikk tidlig et dårlig rykte. Dette skjedde hovedsakelig på grunn av skript som ble oppfattet som misbruk av teknologien blant brukere (f. eks. popup-reklame).

En annen årsak var den manglende kompatibilitet mellom forskjellige klienter. Ulike nettleser-tilbydere implementerte JavaScript-standarden ulikt i de forskjellige nettleserne. Dette gjorde det meget tidkrevende og til tider nesten umulig å ett og samme skript til å fungere over alt. Dette problemet er stadig vekk til stede, men i gradvis mindre omfang.

JavaScript fikk en plutselig rennesanse i forbindelse med fremveksten av AJAX. I kjølvannet av dette har det også dukket opp en rekke JavaScript-bibliotek hvis formål er å gjøre det enklere og raskere å utvikle fungerende skript. Eksempler på slike JavaScript-bibliotek kan være; Prototype, script.aculo.us, og jQuery