Plussprodukter

Fra Sandkasse
Hopp til: navigasjon, søk

Fra tidenes morgen har menneskene høstet av naturen og levd i pakt med denne. Vilt ble først jaktet på, senere temmet og holdt som husdyr. Produktene vi fikk fra dyrene var viktige for å overleve. Huder, ull og skinn, ben og sener er de varene vår moderne sivilisasjon er bygd på. Alt ble tatt vare på. Blant verdens urbefolkning finner vi ennå i dag en holdning til at hele dyret skal benyttes på best mulig vis. huden går til klær, sko og reip, sener og ben til redskaper, resten av skrotten og dyrets organer tilberedes eller konserveres for senere bruk. Alt utnyttes, intet går til spille. Også i dag er utnyttelse av råvarene et viktig tema. Miljø- og ressursforvaltning er dagligdagse ord i moderne matproduksjon.