Innkalling15

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Møteinnkalling ITped

Tidspunkt: onsdag 21.11.2007, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Går til: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets, Oddmar Iversen

Saker:
 1. Referat forrige møte
 2. Evaluering av idédugnadsmøtet
 3. Status lokale aktiviteter
 4. Undersøkelse: Lokale undersøkelser for å finne fram til selvgående læringsaktiviteter der studentene selv driver fram læringsaktivitetene og læreren er den som passer på. Jfr oppslag i Høgskoleavisa der lærere ved ASP (eller var det AHS?) tviholder på forelesningen og er skeptisk til alt merarbeidet ItsL kan medføre. Send mail til dine kollegaer, oppsøk de noen dager etterpå og hør hva de kan bidra med av denne typen læringsaktiviteter. Hensikten er tosidig: Undersøke tilstanden og bevisstgjøring rundt ITped/It's Learning
 5. Info fra orientering til HiST ledermøte
 6. Temahefter
 7. Egen arkfane for ITped i It's Learning?
 8. CMS-arbeid innenfor ITped?
 9. Eventuelt
  • Jarle har vært på AMMT
  • Timelister ved årsavslutning
  • Neste møte