Temahefter

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Temaheftene skal innholde den kunnskapen, de idéene og den erfaringen vi har vunnet i løpet av prosjektet på utvalgte områder. Skriv ned idéene dine her lik at du har dem når temaheftene konkret skal lages. Det skal lages 6-8 temahefter om pedagogisk bruk av It's Learning.

05.11.2007: Det er igangsatt arbeid på de 6 første temahefter angitt med navn i parantes. Disse temaheftene skal være ferdig til 15.12.2007. Ifbm et oppstartsmøte ble det avholdt en idédugnad rundt disse temaheftene .

Planlagte, igangsatte og ferdige temahefter

 1. Tilgangsrettigheter (Jarle)
 2. Oppgaverktøyet (Bjørn)
 3. Hvorfor bruke gruppeinndeling? (Jarle)
 4. Bruk av flervalgstester (Svend Andreas)
 5. Kan undersøkelsesverktøyet brukes pedagogisk? (Svend Andreas)
 6. (ferdig) Hvordan bruke diskusjonsforum? (Svend Andreas)
 7. Bruk av it's learning fra uke til uke gjennom et helt semester i et fag, med vekt på variert bruk av funksjoner og metoder, og samspillet mellom aktivitetene (eg. Learning Design på fagnivå) (Svend Andreas og Geir )
 8. Administrasjon, drift og planlegging av enkeltfag: Mal for hvordan fag kan legges ut på It's Learning, semesterskifte (arkivering, kopiering etc), faginnstillinger, semesterplan, enkel bruk av kalender, todo-liste, huskelapper til neste semester, automatisk åpning av ressurser på gitt tidspunkt, bruk av maler. (Geir M.)
 9. Bruk av it's learning i prosjekt- og praksisperioder for AHS der studentene er utestasjonert (Torbjørn og Oddmar)
 10. Bruk av it's learning i storklasseundervisning ved TØH (Thor Atle)
 11. Idébank for bruk av it's learning i fagene matematikk, norsk og engelsk ved ALT (John Magne)
 12. Muligheter i it's learning. Et temahefte av typen "Litt av alt". (Svend Andreas)

Andre innspill og tips om temahefter

 • Samskrivingsdokument. Valg en måtte gjøre og konsekvenser disse får, f.eks ifbm øvingeverktøy og status øvingsgodkjenning.
 • EVATEST
 • Selvgående læringsaktiviteter på It's Learning - dvs oversikt over metoder der studentene selv driver fram læringsaktiviteten og læreren er den som passer på.
 • Mapper og mappevurdering
 • Innlevering av arbeider
 • Studentaktivitet rundt flervalgsprøver
 • Kan It's Learning brukes for å øke oppmøtet til forelesninger?
 • Semesterskifte (arkivering, kopiering etc). Inkludere kopiering fra andre læreres emner også?
 • Bloggverktøyet
 • Studenten produserer innhold
 • Pedagogisk og administrativ planlegging (todo-liste etc)
 • Kalenderfunksjon
 • Kommunikasjon i ItsL (opslag, meldinger, kalender, chat etc)
 • Faginnstillinger
 • Helhetlig eksempel I
 • Helhetlig eksempel II

Kom gjerne med flere eksempler. Skriv inn i idéene dine etter hvert som du får dem :-)