TemaTØH

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Logg over framdrift/status ved avdeling TØH

11. september 2007

Lokal ressursperson som jobber videre med prosjektet på TØH: Thor Atle Thøring

Planer for gjennomføring av en egen seminarrekke: Ved TØH går det hvert semester et fast internt faglig-pedagogisk seminar hvor staben inviteres til å komme med bidrag. Dette forumet har samlinger 1-2 ganger i måneden og kjøres på faste tidspunkter som er innarbeidet hos staben. Forumet ledes av Hans Marius Eikseth, og vi har diskutert mulighetene for å knytte dette seminaret tettere opp mot It's L. Vi skal ha et møte denne uken hvor vi diskuterer mulige innfallsvinkler. Det vi foreløpig ser for oss er at vi, basert på ønsker/tilbakemeldinger fra kolleger, setter opp noen konkrete temaer og inviterer de som har jobbet med de aktuelle temaene om å vise konkret hvordan de bruker funksjonene i It's L i sitt pedagogiske arbeid. Det kan også bli aktuelt å invitere ressurspersoner fra andre avdelinger/HiST sentralt ved behov.

I det nevnte møtet vil det bli satt opp en konkret framdriftsplan for dette semesteret. Tanken er at It's L skal bli en naturlig del av de pedagogiske diskusjonen, og kanskje i større grad også etterhvert det pedagogiske arbeidet, her på huset.

2. oktober 2007

Har startet det jeg kaller kollega-veiledning her på TØH (etter at jeg selv har begynt å bruke It's Learning mer aktivt, og innsett at her er det mange muligheter som bør benyttes i mitt pedagogiske opplegg).

Dette har foreløpig resultert i følgende:

- Opplæring av en kollega i grunnleggende elementer i It's Learning

- Skal veilede en kollega i bruk av oppgaveverktøyet og chat. Kollegaen bruker pr. i dag meldingssystemet i It's Learning ved obligatoriske innleveringer. Jeg brukte eget eksempel som utgangspunkt i en diskusjon i kaffepausen og fikk til en avtale om at jeg demonstrerer mitt opplegg. Vedkommende innså at det her blant annet ligger en effektiviseringsgevinst :-)

16. oktober 2007 Planlagt oppstart for interne seminarer ved TØH er i uke 44. Foreløpig er onsdager 10-12 aktuelt som tidspunkt for gjennomføring av seminarene.

Foreløpig plan:

Uke 44: Pedagogiske muligheter i It'S Learning: Hvordan bruke oppgaveverktøyet og chat funksjonen i It's L? MET3002 som eksempel (Thor Atle Thøring)

Uke 46: ??

Uke 48: ??

Det jobbes med å skaffe 1-2 personer som kan være med på idé-dugnaden den 31.10.