TemaALT

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Foreløpig plan

  • Uke Tema
  • 43 Diskusjonsforum
  • 45 Oppgaveverktøy
  • 47 Tester
  • 49 Mappevurdering

Tidspunkter: (gjentas 2 ganger pr uke)

  • Tirsdag 9:00-10:00
  • Torsdag 11:00-12:00

Vi jobber med planer for temamøter ved ALT. Vi vil starte med møter annenhver uke og samme tema kan om nødvendig repeteres to ganger samme uke for å gi flest mulig mulighet til å være med.

Disse møtene vil ledes av Helge D. Rø fra naturfagsseksjonen. Det er foreløpig usikkert når første møte kommer (Helges kone har termin 21/9). Dette kommer vi tilbake til.

Tema for første møte vil uansett være Diskusjon

Andre mulige tema er Oppgaveverktøyet, Test, Undersøkelse. Ellers håper vi å få flere innspill fra lærerne etterhvert som prosessen kommer i gang.

Dessuten leker jeg med tanken om å ha en litt lenger økt om Mappevurdering i ITL, men før dette kan gjennomføres må jeg sette meg inn i hvordan dette fungerer siden jeg ikke har brukt det i praksis selv. I tillegg ønsker jeg å ha med en annen lærer fra ALT som kan bidra med noe generelt om mappevurdering og arbeid med mapper. Beste hadde vært om noen som har brukt dette i undervisninga ved høgskolen kunne bidra her, men har ennå ikke funnet noe. Tanken i øyeblikket er å ta opp mappevurdering som pedagogisk tema, og som en del av dette vise hvilke hjelpemidler ITL har for å forenkle logistikken i forhold til dette.

Så langt er ALT kommet pr 20/9. Mer info kommer etterhvert som ting utkrystalliserer seg.