TemaAITeL

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

På AITeLs plan står følgende:

Lokale temamøter om bruken av It's Learning

 • Torsdag 13.9 2007, kl 1245-1400
  • Hva er nytt i versjon 3.2 av It's Learning ved Svend Andreas Horgen.
  • Referat: 15 personer møtte opp til første temamøte i ITped-regi ved AITeL. Det er mer enn 60% av lærerne og det må en si seg fornøyd med. Svend Andreas dro oss gjennom de nye funksjonene i It's Learning på sin vanlige gode og engasjerende måte.
   Bilde fra det første møtet


 • Torsdag 18.10 2007, kl 1245-1400
  • Bruk av flervalgsprøver i fagene. ved Svend Andreas Horgen og Geir Maribu
  • Referat: Til sammen 9 personer. Technoport må ta skylden for lavere oppmøte nå enn sist. Stor aktivitet, mange spørsmål, idéer og diskusjonsinnlegg. De frammøtte var meget positiv til et slik forum for idéutveksling. Geir snakket om bruk av flervagsprøver alternativt til tradisjonelle innsendingsoppgaver. En god del arbeid initielt, men store muligheter for gjenbruk seinere. Svend Andreas viste til eksempler der han brukte studenter til selv å lage flervalgsspørsmål (god læring i å jobbe med lærestoffet på den måten) og for deretter å bruke et utvalg av disse spørsmålene i det påfølgende semesteret.


 • Torsdag 1.11 2007, kl 1245-1400
  • Hvorfor dele studentene inn i grupper? ved Svend Andreas Horgen
  • Referat: 10 personer til sammen. Svend Andreas innledet. Deretter diskusjon og idéer fra alle, mens Svend Andreas laget et temakart over alle idéene og innspillene. Referat: Tankekart


 • Torsdag 15.11 2007, kl 1245-1400
  • 1: FU- og campusstudenter på samme fagwiki. 2: Hvilke artikler er godt egnet for å bruke i faget? ved Olav Skundberg
  • Referat: 7 personer deltok. Flere av de tilstedeværende uttrykte at dette var noe de ville ta i bruk i egne fag.


Mulige temamøter

Semesterskifte i It's Learning

Hvordan gjør jeg som lærer et semesterskifte i It's Learning? Hvordan tar jeg meg med ressurser fra forrige gang jeg kjørte faget etc?

Hvordan lage gode øvingsaktiviter?

Tradisjonelt har vi laget øvingsoppgaver som studentene besvarer og levere inn for retting. Finnes det alternativer? Trenger vi lage innsendingsoppgaver på alt? Mange av spørsmålene er av typen kunnskap og for å sikre at studenten har lest det aktuelle lærestoffet. Trenger vi å rette slike svar? Kan det gjøres på andre måter? Flervalgsprøver?

Kritisk gå gjennom egne oppgaver og kun kommer opp med problemorienterte spørsmål. Hvem skal rette/kommentere? Kan studentene gjøre mye selv på egen hånd? Kan vi ta en peer-to-peer-gjennomgang først. Dvs først utfører en gruppe et problem, dette legges fram for annen gruppe til vurdering/kommentering (peer-to-peer), den første gruppa får anledning til å kommentere på dette FØR det til slutt gis til lærer for sluttvurdering. Lærer vurderer både utførelse av oppgave og kommentarer, og studentene lærer mye :-) Blir dette for krevende?

Alle oppgaver må ha et sistespørsmål der studenten skal bruke sin erfaring med lærestoffet til å lage et nytt spørsmål. Dette spørsmålet kan være fra det eksisterende lærestoffet, men også fra lærestoff som ikke er med (men spom følgelig burde vært med)

Temamøtet må være en brainstorming rundt dette der alle kommer med sine gode innspill.

Hvordan drive prosjektbaserte læringsaktiviteter i It's Learning?

dvs grupper, logger, oppfølging, gruppesammenseetninger, logger, status, hvordan drive fram aktivitetene, hvordan få oversikt over hvem som jobber etc.