TemaAFT

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Fremdrift/status ved AFT:

September/oktober: Det jobbes med å få på plass en lokal ressursperson, noe som anses nødvendig for å komme i gang med planlegging av Lokale Temamøter. Jeg har vært i kontakt med programleder mange ganger, men venter fortsatt på å få på plass en ressursperson. Når denne er på plass, må vi sette oss ned for å finne tid, sted, opplegg og tema for slike temamøter.


16/10:

Lokal ressursperson endelig på plass: Dag Antonsen


UKE 43

For å komme i gang med en aktivitet rundt It's Learning på programmet ble følgende invitasjon sendt ut:

It's Learning er vår pedagogiske plattform og vi benytter den vel stort sett alle i større eller mindre grad. Men hvor godt kjenner vi til mulighetene? Hva kan It's Learning brukes til? Hvordan kan det brukes? Kan det brukes til å gi pedagogiske forbedringer? Vil det ta oss mer tid? Spørsmålene er mange, men hva er svarene. Vel kunnskap, kjennskap til og erfaring er vel det som i stor grad kan gi svar på dette.

Nå har vi iallfall muligheten til å komme et skritt på veien!

Svend Andreas Horgen, AITEL, er en av de som har jobbet mest med It's Learning, og en av de som virkelig har utforsket mulighetene.

Jeg har den store glede av å invitere alle til noe jeg tror blir en meget interessant time med presentasjon av

Pedagisk bruk av LMS (It's Learning er vårt LMS)

ONSDAG 24/10 kl 12.30 - 13.30 ROM 402 G (FYSIKKAUDITORIET)

FREDAG 26/10 kl 10.30 - 11.30 ROM 402 G (FYSIKKAUDITORIET)


For at flest mulig skal ha mulighet til å få med seg denne muligheten, kjøres samme presentasjon to ganger.


STILL OPP! Dette vil dere ha glede av. Svend Andreas er en meget engasjerende foreleser.

Eirik


13/11:

7 personer møtte på den første presentasjonen og 8 på den andre. Totalt sett må vel dette derfor sies å være et bra oppmøte. Det var dessverre noen som ikke hadde mulighet til å møte på noen av presentasjonene. Tusen takk til Svend Andreas som så velvillig stilte opp, og ga oss en meget interessant presentasjon.

Veien videre:

Dag og jeg har hatt et par møter, der vi har diskutert videre framdrift. Det handler i det videre arbeidet ikke bare om å finne temaer, men også å finne personer som kan presentere de forskjellige temaer. Vi ønsker da gjerne å benytte lokale personer som selv har benyttet seg av et redskap i It's Learning, og som kan videreformidle sin bruk til oss. Så kan vi etterpå få en liten diskusjon rundt dette. Vi føler i denne sammenhengen at en bedre oversikt over bruk av It's Learning på vårt program vil være interessant, og vil derfor foreta en liten spørreundersøkelse på dette. Med basis i denne vil det da kunne være lettere å kontakte personer som kan snakke litt om de forskjellige emnene. Spøøreundersøkelsen blir sendt ut i disse dager, og vil få svært kort svarfrist.