Referat9

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 13.6.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, John Magne Grindeland, Svein Iversen, Eirik Spets

Fraværende: Thor Atle Thøring, Torbjørn Bolstad


Aksjonsliste fra møtet:

 • Skaffe ressursperson innenfor 10%-stilling lokalt på avdeling/program. Se mer info om dette nedenfor.


Referat forrige møte

Godkjent

Planlegge samt gjøre noen vedtak om høstens arbeid

Viktig å understreke at prosjektet nå går over i en fase 2 dere lokale aktiviteter vektlegges. Nå skal hovedtyngden av arbeidet foregå på den enkelte avdeling/program. I første omgang er det snakk om avdelinger/programmer der vi har representanter som sitter i prosjektgruppa.

Aktiviteter til høsten:

 • Lokale ItsL-seminarer på den enkelte avdeling/program. Vi prøvde å få til dette i juni men lyktes bare delvis. Nå tas dette opp igjen i siste halvdel av august. Bruk wiki-sidene til å planlegge seminaret. Regn med at andre folk i HiST-miljøet og prosjektgruppa kan stille opp.
 • Lokale ressurspersoner ved avdeling/program for å drive prosessen videre lokalt. I første omgang gjelder dette avdelinger/program som folk i prosjektgruppa representerer. Prøv å skaffe en person ved avdeling/program som kan drive denne prosessen høstsemesteret 2007. Det avsettes en ressurs på 10%, dvs cirka 80 timer i prosjektet for 4-5 slike personer. Avtal med dekan/programansvarlig hvordan dette i praksis kan ordnes. Det kan f.eks inngå i arbeidsplanen for denne personen for høstsemesteret.
 • Personer i prosjektgruppa (listet opp nedenfor) må enten skaffe seg selv eller en annen til denne 10%-ressursen
  • TØH, Thor Atle Thøring
  • AHS, Torbjørn Bolstad
  • ALT, Magne Grindeland
  • AFT, Eirik Spets
 • Arrangere HiST-seminar om bruken av It's Learning.
 • Lage et meta-rom i It's Learning der alle lærerne har tilgang til ressurser om hvordan bruke It's Learning
Annet som har kommet opp etter møtet
 • Camtasia-filmer med undertekster (for hørselshemmede). Kurs for lærere i hvordan bruke Camtasia til å lage slike filmer??

Neste møte

Foreløpig planlegges dette til onsdag 28.8.2007, kl 0900-1100. Kan eventuelt endres dersom det kolliderer med undervisning for mange av oss.