Referat8

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Referat møte ITped

Tidspunkt: onsdag 23.5.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, John Magne Grindeland, Torbjørn Bolstad, Sevin Iversen, Eirik Spets (fra kl 1000)

Fraværende: Thor Atle Thøring


Aksjonsliste fra møtet:

 • Arrangere halvdagseminarer lokalt ved avdeling/program. Magne, Torbjørn, Thor Atle og Eirik gjør dette enkeltvis lokalt.
 • Det arbeides videre med utvikling av læremidler/skjermvideoer (Geir)
 • Svein sjekker med ItsL om hva status er når det gjelder deres produksjon av hjelpesystem og skjermvideoer


Referat forrige møte

Godkjent

Leserinnlegg Høgskoleavisa

Kort info og samtale

Konkret tiltaksplan

Jarle og Torbjørn har utarbeidet planen og redegjorde for den. Planen skal danne utgangspunkt for det videre arbeidet i prosjektet. Under gjennomgangen kom følgende punkter fram:

 • Grunnleggende IKT-kompetanse: Mange lærere ved HiST mangler basis IKT-kompetanse og det kan være grunnen til at en del ikke tør å hive seg skikkelig utpå når det gjelder ItsL. Vi kom til at grunnleggende IKT-opplæring ikke er ITpeds ansvar, men at vi må satse på de som vil videre, dvs de som har grunnleggende IKT og som nå vil videre ved at ItsL tas i bruk. Vi vil selvsagt aldri avvise folk som mangler noe av det grunnleggende og som vil bruke ItsL, men da vil fokus være på IKT-funksjoner som en trenger for å kunne bruke ItsL effektivt.
 • Det ble også uttrykt en bekymringsmelding om at HiST har et ansvar når det gjelder opplæring av lærere i grunnleggende IKT.
 • Videre satsning i prosjektet må være på de som allerede kan sin grunnleggende IKT.
 • Hvilke konkrete tiltak gjør vi så før sommeren?
  • Lage en del skjerm-videoer som viser hvordan man bruker ItsL. Dette er av typen hvordan komme i gang.
  • I tillegg til disse skjermvideoene lages det tekst som forklarer/utdyper innslagene i skjermvideoene.
  • Det lages halvdags intern-seminarer ved hver enkelt program/avdeling der lokale behov står i sentrum. Her skal det utveksles erfaringer og motiveres til økt bruk av ItsL. Prosjektmedlemmer i prosjektgruppa har ansvar for gjennomføringen av dette lokalt hos seg selv. Se mer info om dette seminaret.
  • Få på plass ressurspersoner ved avdelinger/program som aktivst bidrar til økt bruk av ItsL ved avdelingen/programmet. Det settes av en pott på 50 timer for hver slik ressursperson for høstsemesteret.

En rekke andre forslag i planen omå utsettes til høsten. Noen av disse tiltakene er:

 • Vise fram eksempler og idéer på god pedagogisk bruk av it's learning. Hentes både internt i HiST og utenfra.
 • Utvikling av maler som viser ulike måter å organisere det pedagogiske opplegget i emnet/emnene.
 • Arrangere en eller flere workshops der e-læring og pedagogisk bruk av it's learning er tema.

Jarle og Torbjørn fikk mange lovord for en god og grundig plan. Godt arbeid.

Budsjett

Geir gjennomgikk et nytt og revidert budsjett satt opp på grunnlag av den informasjonen som vi sitter inne med per nå.

Godtgjørelser

Prosjektmedlemmer og andre som har jobbet for prosjektet ble bedt om å rapportere til prosjektleder (Geir) om hvor mange timer de er jobbet på prosjektet til nå. Dette timetallet danner grunnlag for overføringer fra prosjektet til den enkelte avdeling. Prosjektmedlem sender deretter timeregning til egen avdeling for utbetaling av godtgjørelse.

Neste møte

Onsdag 13. juni 0900-1100, AITeLs lokaler.