Referat7

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Referat møte ITped

Tidspunkt: onsdag 2.5.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, John Magne Grindeland, Torbjørn Bolstad

Fraværende: Svein Iversen, Eirik Spets, Thor Atle Thøring


Aksjonsliste fra møtet:

 • John Magne lager utkast til leserinnlegg i Høgskoleavisa med arbeidstittelen "Derfor må lærerne ved HiST bli enda flinkere med It's Learning"
 • Jarle og Torbjørn bruker de fire innspillene om videre arbeid og kommer med konkrete forslag til tiltak i neste møte, dvs den 23.5.
 • Svend Andreas engasjeres til å lage en nett- og multimedibasert introduksjon til It's Learning til bruk for nyansatte og for "vanlige brukere" av It's Learning. Skal være en motivator.


Referat forrige møte

Godkjent

Veien videre. Hva gjør vi?

Det kom fine innspill fra Torbjørn, John Magne, Jarle og Geir. Alle disse innspillene ble gjennomgått og diskutert. Noen hovedpunkter fra diskusjoner var:

 • Viktig med lokal forankring for å nå lærerne. Det gjelder i mange sammenhenger, f.eks
  • i forhold til å bruke interne planleggingsdager ved avdelingene/programmene
  • Opplæring av lærerne
  • for å finne ut hva det er behov for lokalt
  • etc
 • En ressursperson ved hver avdeling/program bør gis en tidsressurs for å jobbe med ItsL-bruk lokalt. Denne ressursen kan være i størrelsesorden 5-10 prosent og kan dekkes av prosjektet i høstsemesteret (eventuelt en spleis mellom ITped og avdeling). Dette trekket kan være strategisk viktig i forhold til etablering av en slik ressurs permanent fra våren 2008. Det kan godt hende at kun et utvalg av avdelingene/programmene skal være med i forsøksperioden høsten 2007.
 • Motiverinhg for bruk av ItsL er viktig. Spesielt viktig er det dersom vi kan argumentere for at det er mulig å spare tid ved bruk av ItsL
 • Vi må løfte de som har lyst til å bli løftet, dvs de som gjerne vil ta i bruk ItsL. Det er ikke noe poeng å tvinge noen. De må selv se nytten av ItsL. Men vi skal selvsagt fortelle dem hva nytten kan være.
 • Viktig med såkalte "teasere", dvs. presentasjoner (lysark) som forteller hva du kan bruke en gitt funksjon til og hvilke resultater den gir.
 • Systemansvarlig for ItsL på HiST (Svein) har som oppgave å lage læremateriell for basisfunksjoner, dvs opplasting, nedlasting, tilgangsrettigheter, meldinger, kalender, mapper, oppgaveverktøy etc. Dette har han allerede gjort til en viss grad. Vi bør gå gjennom dette og se om det er i en slik tilstand at vi kan bruke det til vårt formål.
 • Innspill til Jarle og Torbjørn som skal komme med konkret forslag til videre arbeid:
  • Hva skal vi lage?
  • Hvordan skal det lages?
  • Hvordan få det ut til lærerne?
  • Bruk av "teasere"
  • Hvordan bruke lokale ressursspersoner, dvs de personene vi tenker skal ha en 5-10% ressurs


Neste møte

Avholdes om 3 uker, dvs onsdag 23. mai, 0900-1100. AITeLs lokaler.