Referat6

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Referat møte ITped

Tidspunkt: onsdag 18.4.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets, Torbjørn Bolstad Fraværende: Ingen


Aksjonsliste fra møtet:

 • Hver enkelt av oss lager et skriftlig forslag til hvordan vi skal arbeide videre når det gjelder: bruken av ressurspersoner til å lage læringsressurser om ItsL, hvordan læringsressursene skal organiseres og publiseres, hvordan de skal formidles ut til brukerne på avdelingene, hvordan vi ser for oss arbeidet videreført på avdelingene etc


Referat forrige møte

Godkjent

Seminaret: Evaluering, veien videre, hva gjør vi nå, hvordan bruker vi ressurspersonene etc

Vi gikk en runde rundt bordet der alle fikk meddele sin inntrykk fra seminaret. Deretter diskuterte vi veien videre ut fra det vi nå vet. Synspunkter og kommentarer som kom fram er listet opp nedenfor:

 • Alle var enige om at seminaret gikk bra. Inspireremde og gode foredrag. Fin mix.
 • Viktig å se forskjellen mellom avdelingene. Dette må vi spille videre på.
 • Interessant å høre hvordan avdelingene gjør tingene forskjellig. Vanlig dagskurs med et antall deltakekere er sannsynligvis ikke veien å gå (Bygstad var også inne på dette).
 • Sannsynligvis er det slik at de som kan mye om ItsL og bruken av ItsL også befant seg her. Det er ofte et dilemma for oss.
 • Viktig innspill fra Sigve Granlund var å innfør ItsL via glede og entusiasme, ikke via tvang. De fleste bruker ItsL rent teknisk, vi må sørge for et flere bruker ItsL på en aktiv og pedagogisk god måte.
 • Etter hvert brukes LMS-er av alle elever i grunnskole og videregående skole. Vi vil oppleve et skikkelig trykk mot oss som lærere når disse elevene kommer til oss.
 • Tema for et mulig neste seminar: Invitere grunnskole og vgs, lærere og elevere til å fortelle oss hva de har brukt LMS-et til. Kan dette virke motiverende og inspirerende for oss i høgskolen når vi skal motta de samme ungdommene.
 • Annonsere tradisjonelle kurs på avdelingene er sannsynligvis ikke veien å gå, men derimot individuell "just in time learning". Læringsrressurser er det likevel behov for. Sannsynligvis må de ligge på nettet og være lett tilgjengelig. Her må vi tenke nytt, f.eks med video, camtasia-greier, animasjoner etc.
 • Lokal forankring er umåtelig viktig. Kan en tenke seg en eller annen ressurs ute på avdelingene som steller med pedagogisjk bruk av ItsL?
 • Hva med den generelle digitale kompetansen til lærerne? Er den god nok?
 • Avdelingene er nøkkelen. Bruke etablerte fora og bruke personer lokalt som kan drive prosessen videre.
 • Skal vi innføre obligatoriske kurs
 • Bør finnes noe ooplæringsmateriell beregnet på nytilsatte.
 • Tre ulike nivåer:
  • Generell IT
  • Tekniske bruk av ItsL
  • Pedagogisk bruk av ItsL
 • Kurs --> Bruk --> Erfaring henger nøye sammen
 • Vanskelig å få folk til å være med
 • Dele idéer og kunnskaper. En idebank på nettet.
 • Må selge inn ideen om å bruke ItsL som alternativ til forelesningen og som støtte til forelesningen. Hvorfor bruke ItsL? Lage noe motivasjonsmateriell.

Neste møte

Onsdag 2. mai 2007

Eventuelt

Ingen saker