Referat5

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra møte ITped

Tidspunkt: onsdag 27.3.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Eirik Spets (kom kl 1015 pga undervisning)

Fraværende: Magne Grindeland, Torbjørn Bolstad


Aksjonsliste fra møtet:

  • Geir sender ut invitasjon til ressurspersoner og til HiST-ansatte for åpen del av seminaret. Be om tilbakemelding på hvem som kommer. Utsendelse tirsdag 10.april
  • Jarle sjekker opp med AMMT om noen derfra kan holde innlegg på seminaret. Eirik gjør tilsvarende mot en lærer fra Melhus


Referat forrige møte

Gjennomgått og godkjent

Kartleggingen

Selve spørreundersøkelsen ble lukket i går ettermiddag. Til sammen kom det 207 svar av cirka 600 utsendte. Jarle orienterte kort om undersøkelsen og det han umiddelbart kunne se av resultatene.

Gruppa jobber videre med resultatene med henblikk på presentasjonen på seminaret den 16.april. Deretter lages det en rapport med resultater og konklusjoner av undersøkelsen.

ITped-seminaret 16.april

Programmet begynner nå å ta form. Vi valgte å del seminaret i to deler med en åpen del etter lunsj. Til den delen inviteres alle fagøig tilsatte ved HiST.

  • Jarle prøver å skaffe en fra AMMT for å holde innlegg
  • Eirik sjekker med en lærer fra Melhus med tanke på bidrag
  • Svein sjekker Volda-miljøet dersom et av punktene ovenfor ikke gir treff.

Neste møte

Onsdag 18.april, 0900-1100, AITeL 3.etasje