Referat4

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra møte ITped

Tidspunkt: onsdag 14.3.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Magne Grindeland, Torbjørn Bolstad, Thor Atle Thøring, Eirik Spets (kom kl 1030)


Aksjonsliste fra møtet:

 • Skaffe personer som kan holde innlegg på seminaret vårt den 16.april, fortrinnsvis noen fra helse- og sosialfag eller lærer, men også andre. Videre trenger vi flere kvinner i prosjektet
 • Kartleggingen sendes til alle faglig tilsatte mandag 19.mars
 • De av dere som har e-postlister for faglig ansatte på avdelingen lett tilgjenglig sender denne til Geir. Det arbeides samtidg med andre løsninger på dette, f.eks å bruke FS
 • Svein skaffer oss oversikt over ITL's kurstilbud slik at vi kan vurdere om dette kan brukes av oss

Referat forrige møte

Gjennomgått og godkjent

Kartleggingen. Status, reaksjoner på piloten

En pilot av spørreundersøkelsen har vært ute til alle cirka 20 personer på alle avdelingene. Svarene på piloten foreligger nå. Nytten av denne piloten har utvilsomt vært god. Vi fikk mange og gode tilbakemeldinger. Jarle dro oss gjennom disse tilbakemeldingene. Vi omformulerte flere av delspørsmålene og greide faktisk å redusere undersøkelsen med ett spørsmål idet vi slo sammen spørsmål 1 og 2.

Prosjektgruppen for undersøkelsen jobber videre med spørsmålene på grunnlag av tilbakemeldingene.

Videre gang for undersøkelsen:

 • Utsendelse til alle ansatte mandag 19. mars
 • Frist settes til mandagen etter, dvs 26. mars
 • Påminnelse fredag 23. mars. Utformes som et takkebrev til de som allerede har svart + en oppfordring om at de som ikke har svart om å svare innen mandagen.
 • Geir sender ut e-brevet sammen med lenken til spørsmålene.
 • Undersøkelsen sendes kun til faglig ansatte. Det betyr at e-postlister for faglig tilsatte rundt omkring på avdelingene må skaffes. Jeg skal også sjekke opp hvilke muligheter vi har til å sende fra FS (med meg som avsender selvsagt)

En av kommentarene fra pilotundersøkelsen gikk på dette om at vi ikke måtte starte med ITL og tvinge alle inn en bestemt pedagogisk form. Prosjektgruppa understreker at dette ikke er hensikten. Tvert om skal vi ta utgangspunkt i den pedagogiske hverdagen til folk og vise hvordan mange av disse aktivitetene kan flyttes over i ITL.

Rekruttering av ressurspersoner

Nye personer fra AFT og TØH kom inn på lista. Det ble meldt at flere er underveis.

Seminar: Dato er satt, rom bestilt

 • Dato er satt til mandag 16.april
 • Sted: Retorten på Kalvskinnet (Samme inngang som biblioteket)
 • Programmet er under utarbeidelse

Det kom noen innspill på at ikke bare gode eksempler måtte tas opp, men også aktuelle problemstillinger, ting som vi gjerne vil ha undersøkt nærmere etc. Videre var vi enige om at tiden etter lunsj skal benyttes til gruppearbeider der gruppene kommer fram med forslag til hva vi skal arbeide videre med når det gjelder kurshefter og kursinnhold. Hvilke tema skal vi satse på? Hvilke basisting og hvilke avanserte ting skal vi jobbe videre med. Flyting av pedagogiske opplegg over til ITL. Hvilke ressurser har vi blant oss som kan jobbe videre med dette?

Vi trenger etter hvert maler for kurshefter, dagskurs etc.

Neste møte

Tirsdag 27.mars, AITeL, kl 0900-1100

Eventuelt

 • Svein får som oppgave til neste møte å orientere om kurstilbudet som allerede finnes i ITL. Finnes det noe her som vi kan benytte oss av, f.eks når det gjelder basisfunskjonalitet.