Referat3

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra møte ITped

Tidspunkt: mandag 5.3.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Møterom 2.etasje

Tilstede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Magne Grindeland, Torbjørn Bolstad

Fravær: Thor Atle Thøring, Eirik Spets


Aksjonsliste fra møtet:

  • Sende ut pilot av kartlegging onsdag 7.3 og hovedkartlegging torsdag 15.3 (Jarle ++)
  • Lage forslag til program for seminar + bestille lokaler (Geir)


Referat forrige møte

Gjennomgått og godkjent

Kartlegging

Jarle orienterte om arbeidet og dro oss gjennom spørsmålene. Det ble (selvsagt :-) ) en del diskusjon rundt spørsmålene. Det ble bestemt å legge til to nye spørsmål: Aller først et spørsmål som viser avdelingstilhørighet, og aller sist et spørsmål som viser om svareren bruker It's Learning mye eller lite.

  • Pilot sendes ut onsdag 7.3 til et utvalg av personer (20-25 stk). Utvalget består av ressurspersoner + personer som avd.representant i prosjektet skaffer. Kort svarfrist, dvs 2-3 dager
  • Hovedundersøkelse sendes til alle faglig tilsatte den 15.3. Svartfrist knapp uke. Må sannsynsligvis ut med en påminnelse 1-2 dager før fristen. Finnes det en e-postliste for alle faglig tilsatte, eller må vi bruke listen for alle ansatte?

Økonomi, godtgjøring

Kort orientering om opplegget.

Rekruttering av ressurspersoner

Flere personer har kommet til soiden siste. Noen er skaffet men ennå ikke skrevet inn. Status pr nå finner du her.

Seminar, dato settes

Dato for seminaret settes til mandag 16.april.

  • Geir skaffer lokaler
  • Geir lage utkast til program for seminaret til neste møte onsdag 14.mars

Neste møte (+ at møte den 28.3 må flyttes)

Går som planlagt onsdag 14.mars kl 0900-1100 i AITeLs lokaler (Midtrommet 3.etasje). Møtet det 28.3 ble flyttet en dag fram til den 27.3

Eventuelt

  • Kort orientering om møte med Høgskoleavisa, og at det kommer et innslag i avisa den 7.mars. Se mer i Prosjekt-blogg