Referat23

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 16.06.2008, kl 0830-1000

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Svein Iversen, Oddmar Iversen, Torbjørn Bolstad

Fraværende: Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets


Saker:

Referat forrige møte

Referat godkjent

Status for avdelingsseminarene

Antall påmeldte pr 16.6:

  • AFT: 26
  • AITeL: 7
  • TØH: 0 (pr 17.6 er det 4 stk. Melding om seminar ble gitt ganske seint)
  • AHS: 12

Kursdeltakerne gis tilgang til ressursrommet.

Svend Andreas sender ut en undersøkelse i forkant av hvert seminar.

Lokal avdeldingsrepresentant for seminaret ordner med kaffi og noe å bite i til kaffepausen.

Sluttrapporten

  • Avdelingsrapport: Hver avdelingsrepresentant lager en kort rapport (cirka 1 side) om lokale aktiviteter på hver avdeling, dvs hva er gjort, hvilke initiativ er gjort, hva fikk vi til og hva fikk vi ikke til og hvorfor.Avdelingsrapporten må jeg har innen 1. juli.
  • Geir kommer til å jobbe med sluttrapporten i juli og legger fram denne for gruppe i siste møtet i midten av august.

Økonomi

  • Frist for innsending av timelister: Innen 1. juli må dere ha sendt inn timelister lokalt. Send en mail til meg som viser hvor mange timer du har jobbet slik at jeg kan ta dette med i økonomioversikten.
  • Geir sender mail til aktuelle dekaner om at det kommer timeliste fra lokal ITped-representant, med kopi til aktuell ITped-representant.

Neste møte (for sluttrapporten)

Onsdag 20. august kl 0830-1000. Tema: sluttrapporten.

Eventuelt

Ingen saker