Referat22

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 28.05.2008, kl 13-1430

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets, Oddmar Iversen, Torbjørn Bolstad

Saker:

Referat forrige møte

Referat godkjent

Klappet og klart for avdelingsseminarene?

Seminarene på AHS, AFT, TØH og AITeL avholdes som planlagt på de fastsatte datoene. På ALT blir det intet seminar.

Geir har ansvar for følgende:

  • Legge ut invitasjon og program på HiST-webben mandag 2.juni.
  • Lage påmeldingsskjema via it's learnings undersøkelsesverktøy
  • Lage utkast til e-brev som sendes ut av dekanene. E-brevet inneholder programmet som vedlegg og en lenke til påmeldingsskjema.

Foredragene til Svend Andreas og de praktiske lab-oppgavene til Svein er under kontroll

Temaark

Svein la fram temaarkene. Det ble litt diskusjon, men vi bestemte at de stort sett skal se ut slik som nå, men med litt mer struktur på førstesiden, dvs noen små overskrifter her og der.

Temaheftene - status

Torbjørn og Oddmar la fram et 90% ferdig utkast til temahefte. Dette ser meget bra ut. I dette temaheftet tas det også inn hekt enkel bruk av noen utvalgte verktøy.

Øvrige temahefter er underveis. Svend Andreas legger fram et temahefte om flervalgstester ganske snart. Noen andre temahefter blir først ferdige i løpet av juli.

Neste møte

mandag 16. juni kl 0830-1000

Eventuelt

Skal vi spørre kursdeltakerne om hvilke funksjoner de bruker i it's learning i dag (dvs før seminarene) og hva slags funksjoner de bruker om et år? Det kan jo være interessant å se om det har vært en utvikling.