Referat21

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 15.05.2008, kl 0830-1000

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Torbjørn Bolstad, Eirik Spets, Oddmar Iversen

Fraværende: John Magne Grindeland, Svein Iversen, Thor Atle Thøring

Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Første utkast temahefte AHS (Torbjørn og Oddmar)

Utkast ble lagt fram. Foreløpig er heftet på et ganske begynnende stadium. Det var enighet om strukturen til heftet. Det ble noe diskusjon om innholdet og hvor mye det skulle skrives. Skulle opplegget i prosjekt- og praksisperiode forutsettes kjent eller skal det skrives for et videre publikum? Torbjørn og Oddmar fanget opp innspillene som kom og vil legge fram en ny versjon til neste møte.

Første utkast (eller plan for) temahefte TØH (Thor Atle)

Ble ikke behandlet på møtet da Thor Atle ikke var til stede. Men i et e-brev til undertegnede ble det redegjort for at det jobbes med lokalt seminar ved TØH og et temahefte. Seminardato er fastlagt til 19.juni.

Seminar-innhold: Har vi det klart nå?

Ja, det aller meste er på plass. De endringer som kan komme er lokale innslag i programmet. Dette settes opp rett før programmet sendes ut til de respektive avdelingene.

Temaark om et av it's learning-verktøyene (Svein)

Svein hadde meldt forfall til møtet, men stakk allikevel oppom med et forslag til temaark (du imponerte oss der Svein). I eksemplet som Svein hadde laget var det tatt utgangspunkt i oppgaveverktøyet. Fint førsteutkast til temaark Svein, men under diskusjonen kom det opp en del ting:

  • Det må først komme en kort beskrivelse av hva dette verktøyet er. Dette kan integreres i det som allerede er skrevet om bruksområder. Ellers var det noe uenighet om formen. Geir mente at det burde være mer av prosatekst og ikke bare opplistinger. Flere av de andre mente at opplistinger er OK. Kanskej vi kan møtes på midtveien og si at beskrivelse og bruksområder er prosatekst, mens fordeler er vist som opplisting.
  • Arket bør ha en forside og en bakside. Forsiden tar seg av de generelle tingene som bskrivelse, bruk, fordeler, henvisning til temahefte etc. Baksiden gir en kort beskrivelse av hvordan med utklipp av skjermbilde. Dette med hvordan er nok ikke like lett for alle verktøyene, men prøv å fange essensen ved verktøyet i et skjermbilde og en tekst.
  • Hvordan-teksten i det framlagte eksemplet ble nok for detaljert og for "klikk-orientert". Vi ser for oss en ikke så detaljert beskrivelse. Nevn de sentrale delene i verktøyet ved å vise til figuren. Ut over dette må det henvises til temahefte.
  • Husk å henvise til temahefte om samme emne.

Det er planlagt inntil 10 stk slike temaark.

Markedsføring av seminarene (Geir)

Geir gjorde rede for annonsering av seminarene på web og via e-brev. Det ble lagt fram en del tekster som skal brukes i den sammenhengen. Disse ble endret og justert noen under møtet. Videre satt vi opp datoer når ting skulle sendes ut og publiseres. Se mer om disse tingene under punktet Avdelingsvise seminarer

Mer om SOS-verktøy, om ITped-ressurside, temahefter, etc (Alle)

Det undersøkte SOS-verktøyet basert på åpen kildekode var helt ubrukelig så den tråden følger vi ikke lenger. Nå det gjelder det kommersielle verktøyet vi viste fram på et tidligere møte avventer vi inntil vi ser hvilket omfant dette med SOS for it's learning-bruk vi få.

Det har ikke skjedd noen med ressurssiden side forrige møte.

Svend Andreas holder på med å ferdigstille temahefte om flervalgstester i it's learning

Neste møte

  • onsdag 28. mai kl 1300-1430 (merk tidspunktet)
  • mandag 16. juni kl 0830-1000

Eventuelt

ingen saker