Referat20

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 30.04.2008, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Torbjørn Bolstad, Svein Iversen, Eirik Spets, Oddmar Iversen, Thor Atle Thøring

Fraværende: John Magne Grindeland


Aksjonsliste fra møtet:

 • Første utkast temahefte AHS (Torbjørn og Oddmar)
 • Første utkast (eller plan for) temahefte TØH (Thor Atle)
 • Temaark om et av it's learning-verktøyene (Svein)
 • Markedsføring (Geir)
 • Mer om SOS-verktøy, om ITped-ressurside, temahefter, etc (Alle)


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

.... flere datoer for avdelingsvise seminarer

Dato for seminar på TØH: 19. eller 20. juni. Fortrinnsvis 19. juni da Svend Andreas ikke har anledning den 20.

Revidert program for seminaret. Kjøreplan og innhold

Det leveres en standardpakke til alle avdelingene. Denne kan fravikes dersom det er speielle ting ved den enkelte avdeling som ønskes tatt opp.

Det kom også opp et forslag om en ti-minutters avslutningssekvens for å holde interessen opp helt til seminarets slutt. Men hva denne sekvensen skulle være fikk vi ikke helt tak på. En ordinære avslutning av typen "Oppsummering, veien videre etc" var det vel ikke vi hadde i tankene her.

Status avdelingsvise temahefter

 • AHS-temahefte: Torbjørn og Oddmar redegjordet for arbeidet med AHS-temahefte. Det blir ett dokument med felles innledning og separate kapitler om Prosjekt og om Praksis. Det legges fram et utkast til møtet den 15.mai. Temaheftet skal være ferdig til seminaret ved AHS.
 • TØH-temahefte: Dette er et temahefte om storkullsundervisning. Thor Atle vil arrangere et lokalt møte på TØH om dette i begynnelsen av mai.
 • ALT: Intet innspill til dette møtet da John Magne Grindeland ikke kunne være med på dette møtet.
 • AFT: Det vil ikke bli laget temahefte ved AFT.

Temahefter forøvrig

Tre temahefter er så godt som ferdige. Stor innsats på temahefter i mai og juni.

Svein lurte på om flere temaer burde inn i temahefter, f.eks temaer som samskriving, leksjon, mappevurdering etc. Under diskusjonen kom det fram at vi burde lage noen temaark (max 1 side, eventuelt dobbeltsidig) som beskriver noen av de nevnte verktøyene og som forteller hav de kan brukes til. Mulige funksjoner som kan opp i slike ark er: Samskriving, leksjon, forum, undersøkelse, testverktøy, kalender, meldingssystem, blogg etc

Svein lager et utkast til et slikt ark til neste møte.

Svend kastet også fram en idé om å lage et temahefte om bruk av wiki pedagogisk. Altså et hefte som er litt på siden av ren it's learning-bruk. Svend Andreas ble bedt om å se nærmere på dette.

Avdelingsvise seminarer i juni. Markedsføring

Det ble vist til referatet fra møtet den 9.4 om hvilke tiltak som er aktuelle. Konkrete innspill på markedsføring med forslag til tekst etc tas opp igjen til neste møte

Kort om status

 • ITped-ressurssenter i it's learning: Det er lagt inn noen ressurser siden sist, bl.a har Svend Andreas vist hvordan Forum kan brukes ifbm SOS (faq). Geir viste til to stk SOS-verktøy som kan brukes for å lage og adminsitrere SOS-er. Mer om disse tingene på neste møte.
 • EVAtest: Stduentene kommer til å jobbe med EVAtest-integrasjonen siste uka av mai.

Innspill fra Svend Andreas om vitenskapelig artikkel + et opplegg i it's learning kalt "it's a quest" (rebus)

Svend Andreas og Geir ser nærmere på dette med vitenskapelig artikkel. Temaet kan være om dette prosjektet har hatt virkning ifbm it's learning-bruken ved HiST. Tanken er da å se på perioden fra juni 2008 ifbm seminarene og fram til utgangen av høstsemesteret 2008. Har det skjedd noen markert endring i it's learning-bruken som kan tilskrives ITped-prosjektet i denne perioden?

Når det gjelder "it's a quest" kommer Svend Andreas med innspill på neste møtet, dvs 15.mai

Neste møte

Neste møte avholdes torsdag 15.mai kl 0830-1030 ved AITeL. Merk ny dag er torsdag.

Eventuelt

Ingen saker.