Referat19

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 09.04.2008, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Torbjørn Bolstad, Svein Iversen, Eirik Spets

Fraværende: Oddmar Iversen, John Magne Grindeland, Thor Atle Thøring


Aksjonsliste fra møtet:

 • Møte om temahefte på AHS
 • Temahefter fra TØH og ALT?


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Datoer for avdelingsvise seminarer

 • AFT: 17.6
 • AITeL: 18.6
 • AHS: 24.6

Alle seminarene avholdes fra 0830-1200.

Gruppe for å planlegge seminarinnhold består av: Svein, Svend Andreas og Geir. Geir har ansvar for å kalle inn til møte. Resultat legges fra på neste prosjektmøte. Gruppen må også vurdere om det er forskjellige behov ved de enkelte avdelingene.

Status avdelingsvise temahefter (AHS, TØH, ...)

AHS: Torbjørn, Oddmar, Svein, Svend Andreas og Geir har et møte om dette på AHS onsdag 16.4 kl 1000-1200

Temahefter forøvrig

3 temahefter er så godt som ferdig, 1 fra Svend Andreas og 2 fra Jarle.

Avdelingsvise seminarer i juni. Markedsføring

 • HiST-portal (Geir)
 • Avdelingsportaler (lokal ITped-repr.)
 • Mail fra dekan to uker i forkant. Innholder peker til program og hvordan man melder seg på, samt en oppfordring om å delta (lokal ITped-repr).
 • Oppslag på avdelingstavler, lunsjrom, dvs papiroppslag (lokal ITped-repr).
 • Kontakte personer i lokalmiljøet, dvs være pådriver (lokal ITped-repr).

Påmeldingen skjer via it's learning sitt undersøkelsesverktøy

ITped-ressurssenter i it's learning

Arbeidet er i gang. Svein har kikket på systemer for FAQ. Videre kom det en del innspill på møtet om ressursmapper som burde være med. Alle prosjektdeltakerne har nå fått denne mappen opp i it's learning.

EVAtest - status og framdrift

Svend Andreas orienterte om framdriften.

Eventuelt

 • Innspill fra Svend Andreas: Lage et vitenskapelig paper om ITped, Svend Andreas gjør seg noen tanker om dette tilneste møte.
 • I etterkant av møtet kom Svend Andreas med et nytt innspill:
  • Tittel: it´s a quest
  • Mål: morsom gjennomgang av mulighetene og verktøyene i it´s learning
  • Form: Quest, konkurranse
  • Innhold: Legger ut tester, undersøkelser, forum, notater, pekere etc. Stort sett de fleste elementene som fins i it´s learning. Disse er finurlig lagt opp som en rebus som skal løses. Hver enkelt skal prøve å komme seg gjennom rebusen. For eksempel vil de etter å ha fått en viss score på en test få en tilbakemelding som gir dem ledetråden for hvor de skal gå videre. De blir kanskje ledet til en undersøkelse og i denne en ny ledetråd, og så bærer det til et forum, en PDF, en lenke og så videre. De ser for så vidt alle elementene i menyen, men må gjøre disse i rekkefølge for at det skal gi mening og skal bare innom noen elementer (andre elementer er avledningselementer som er lagt ut for å lure de som forsøker å ta snarveier). En må altså følge "quest-en" slik vi har lagt den opp.
  • Svend Andreas vil si mer om dette på neste møte.