Referat18

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 26.03.2008, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Torbjørn Bolstad, Svein Iversen, John Magne Grindeland, Thor Atle Thøring, Eirik Spets

Fraværende: Oddmar Iversen


Aksjonsliste fra møtet:

  • Datoer for avdelingsvise seminarer
  • Arbeidet med temahefter for AHS, TØH og ALT skal være godt i gjenge til neste møte om 14 dager.
  • Arbeidet med ressursrommet i it's learning skal være godt i gang til neste møte om 14 dager.


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Temahefter

Temaheftene det snakkes om nå er hefter som tar opp avdelingsspesifikke behov.

  • AHS: Interne møter på gang. Lokal gruppe på AHS har møte med Svend Andreas, Svein og Geir før 15 april for å komme med innspill/idéer til heftet. Dette temaheftet er ikke for å nedtegne erfaringer som er gjort, men for å designe et helt nytt opplegg om hva it's learning kan brukes til ifbm praksisperioder/utestasjonering.
  • TØH: Her prøver vi også å finne et avdelingsspesifikt hefte a la det som vi planlegger for AHS. Et slikt eksempel på TØH kan være hvordan bruke it's learning effektivt ifbm med storklasseundervisning (i størrelsesorden 250 studenter). Kan vi designe opplegg og aktiviteter som skaleres lett i forhold til klassestørrelse. Eksempler er flervalgsprøver i stedet for øvingsinnlveringer, studenter lager slev sine tester med flervalgsspørsmål, og de øvrige studentene tar denne testen. Studentene lærer mye av å lage sine egne spørsmål. Ordliste i diskusjonsforum, +++
  • ALT: Temahefte der it's learning brukes i fag som matematikk, norsk, engelsk. Lage en idébank av aktiviteter. Poenget er å forberede studentene til å bruke it's learning når de selv blir lærere.
  • AFT: Foreløpig ikke noe fastsatt.

Avdelingsvise seminarer i mai/juni. Datoer og innhold må spikres. Markedsføring

Ble litt dårlig tid til dette temaet. Men e-post for innspill på datoer skal sendes ut innen 2-3 dager.

EVAtest - status og framdrift

Fristen 1.mai som ble fastsatt i forrige møte kan ikke overholdes. Det er et problem at it's learning-folkene hele tiden nedprioriterer arbeidet med EVATEST-integrasjonen, og vi er avhengige av dem for å få dette til å spille. Men det jobbes selvsagt videre med selve EVATEST-programmet uavhengig av selve integrasjonen.

Eventuelt

  • Ressursrom i it's learning. Dette er stedet der alle ressursene vi etter hvert produserer skal legges slik at det er tilgjengelig for alle i HiST (i skrivende stund ser jeg at Svein har laget rommet med Svein og meg selv som deltakere). Da er det bare å fylle opp rommet. Det er det vi som skal gjøre.

Annet som kom opp

  • Det understrekes nok en gang at det er viktig å lage tiltak for å få prosjektet til å leve etterpå. Temaheftet ved AHS er et godt eksempel på dette. Levedyktige prosesser må settes i gang før sommeren.
  • Et temahefte om mulighetene som finnes i it's learning. Dvs ramser opp og kort beskriver hva som er mulig å gjøre av aktiviteter, kommunikasjon etc i it's learning.