Referat17

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 20.02.2008, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Oddmar Iversen, Svend Andreas Horgen, Torbjørn Bolstad, Svein Iversen

Fraværende: John Magne Grindeland, Thor Atle Thøring, Eirik Spets


Aksjonsliste fra møtet:

 • AHS skaffer person til å inngå i gruppe for arbeid med temahefte.
 • TØH, AFT og ALT sjekker hva de har av ressurser for å jobbe med temahefter


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Økonomi

Budsjett for perioden januar-juni 2008 ble lagt fram. Rammen for budsjettet er 423 000,- for perioden. Prosjektgruppa var enig i de foreslåtte postene i budsjettet.


Avdelingsvise seminarer. Innhold?

Etter en del idémyldring og diskusjon kom vi fram til følgende:

 • halvdagseminar fra kl 0830-1200
 • Holdes på alle avdelingene, dvs 7 seminarer fra midten av mai til sankthans
 • Aktuelle datoer må bestemmes ganske raskt og være på plass cirka 1. april.
 • INNHOLD:
  • 0830-0915: Resultater fra ITped, dvs ressursenter på it's learning, temahefter, faq, kurs
  • 0915-0930: Kaffepause
  • 0930-1045:
   • Sesjon A: Praktisk bruk av it's learning. Deltakerne får hands-on-erfaring med utvalgte funksjoner. Må være godt forberedt med utdelte øvingsoppgaver + veiledere.
   • Sesjon B: Pedagogiske bruk av it's learning. Gode eksempler gjennomgås
  • 1045-1200: Sesjon A og B bytter om

Markedsføre avdelingsvise seminarer. Hva gjør vi? Annonsere lokalt på avdelingene, bestemme datoer

Datoer må bestemmes første uke etter påske, dvs før 1.april. Seminarene styres og planlegges lokalt. Dekan inviterer. Seminarene markedsføres på følgende måte:

 • På HiST-web-en
 • Prøve å få et innspill i Høgskoleavisa
 • Oppslag på lokale oppslagstavler
 • Direkte kontakt med kollegaer
 • ... og en uke før seminaret med et e-brev til alle lærerne på avdelingene for å undersøke hav de ønsker av innspill på seminaret, hvilke temaer de ønsker etc. Dette vil selvsagt også være en god markedsføring.


Hvem ved avdelingene lager temahefter?

 • AITeL: Svend Andreas Horgen, Jarle Larsen, Bjørn Klefstd
 • Andre avdelinger: Undersøkelser er i gang
 • AHS: Noe stort er på gang (se nedenfor)

Under møtet kom vi inn i en fin diskusjon om et temahefte som kunne lages med utgangspunkt i studentenes prosjekt- og praksisperioder. Dette er perioder der studentene er stasjonert ute (også utenlands) og det bør være en ambisjon å bruke it's learning til å holde kontakten med studentene i denne perioden. Her gir altså verktøyet oss nye muligheter i forhold til det vi kunne gjøre før. Men hva skal innholdet være? Skal studentene følge et fag i denne perioden, er det rapporteringer, logger (blogger?), praksisrapporter, oppgaver som læreren gir studentene i denne perioden etc. Er ikke denne perioden så viktig læringsmessig at det ville være synd å miste studentene helt av syne i denne perioden?

Vi ble enige om å nedsette en gruppe som skulle arbeide med dette temaheftet. Sentralt i denne gruppen er et par personer fra AHS, pluss en fra AITeL med it's learning-erfaring og kanskje en fra ALT som også har praksisstudenter. Aller først prøver Torbjørn og Oddmar å se etter folk med rett bakgrunn ved AHS.


Orientering om EVATEST

Svend Andreas ga oss en kort orientering om arbeidet. En frittstående versjon av EVATEST er nå operativ, men det gjenstår fortsatt en del testing. Integreringen med it's learning er ikke helt i mål, da både vi og programmerne hos til it's learning må lære dette underveis. Målet er at pr 1.mai skal integreringen være i boks.


Eventuelt

 1. Oddmar lurte på om det var mulig å søke om støtte fra ITped for å delta på brukerkonferansen til it's learning i Bergen 7-9. april. Prosjektmøtet var enig i at det ITped kunne støtte en slik aktivitet og at dette var helt i tråd med målsettingen til prosjektet. Deltakelse på denne konferansen kunne gi mange gode tips og innspill til videre bruk av it's learning både for personløig bruk og for spredning til resten av avdelingen.
  • Det ble vedtatt følgende: Undersøk først lokalt hvro mye støtte en kunne få der, f.eks at avdeling dekker reise og ITped dekker selve konferansen (alt er inkludert, dvs overnatting, måltider, konferanseavgift). Send søknad snarest til Geir Maribu.
 2. Distribusjon av temahefter utenfor HiST. Det var enighet om at temaheftene måtte tilgjengliggjøres også utenfor HiST i en slags delingskulturånd. Det nå bare finnes en form for hvordan dette skal skje, f.eks nedlasting av pdf-er fra HiST-web-en, bestilling av en bunke med ferdig trykte eksemplarer etc.
 3. Vedlikeholdskultur på temahefter og FAQ. I noen grad vil nok dette havne hos it's learning-koordinator (f.eks. FAQ-en), men vi var også opptatt av at det finnes ressurser til å gjøre et slikt vedlikehold. Kan salg av klassesett (ferdig trykte hefter) finansiere vedlikeholdet?


20.2.2008, geir maribu