Referat16

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 30.01.2008, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Oddmar Iversen, John Magne Grindeland, Torbjørn Bolstad, Svein Iversen, Eirik Spets

Fraværende: Svend Andreas Horgen, Thor Atle Thøring


Aksjonsliste fra møtet:

  • Fremskaffe personer lokalt på avdelingen som kan lage temahefte.


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Økonomi

Budsjettet for våren 2008 må kuttes med 100 000 kroner pga innstramninger i HiST. Nytt budsjett utarbeides og legges fram for studiedirektør.

Lokale undersøkelser når det gjelder læringsaktiviteter og It's Learning

En del arbeid ble gjort før jul, men inntil videre legges dette på is grunnet budsjettsituasjonen.

Temahefter og FAQ

Avdelingsrepresentantene oppfordres til å lete fram lokale ildsjeler som driver aktivt i It's Learning og høre med disse om de kan lage temahefter. Et av temaheftene er så og si ferdig. Det er Svend Andreas sitt temahefte om diskusjonsforum. Det kan lastes ned her for de av dere som ønsker å bruke dette som en modell.

En FAQ for It's Learning ble også diskutert. Det var enighet om at en FAQ skal det lages.

Hvordan publisere ressurser som etter hvert blir tilgjengelig fra prosjektet

Det naturlige stedet å publisere ressursene på er i It's Learning. Svein og Geir ser nærmere på dette.

Bruk av DigLib i It's Learning

Svein orienterte om DigLib og om at disse ressursene kommer til å koste penger. Det er flere prinsipielle problemstillinger rundt dette. Noen ble berørt, bl.a kostnader, kostnadsmodeller, hvem betaler etc. Et annet spørsmål er om lærerne i HiST kommer til å bruke disse ressursene. Temaet tas opp igjen på de avdelingsvise seminarene i mai/juni.

Møteplan

Møteplan finner du i møteoversikten på forsida til denne itped-wikien. Møtene holdes på AITeL, onsdager kl 0830-1030, unntatt den 13. mars som er på en torsdag.

Eventuelt

  • Under budsjettdiskusjonen kom det fram at vi ønsket å reise rundt på avdelingene i mai/juni og presentere det vi har funnet ut og laget i itped-prosjektet. Dette bør kunne gjøres som et formiddagsseminar på hver avdeling i tidsrommet 0830-1200.