Referat13

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 17.10.2007, kl 0830-1000

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Svein Iversen, Eirik Spets, Thor Atle Thøring, Oddmar Iversen, John Magne Grindeland

Fraværende: Jarle Larsen


Aksjonsliste fra møtet:

  • Forberede et eksempel for fremleggelse på idédugnadsmøtet det 31.10.
  • Skaffe 1-2 kollegaer og 1 student til å være med på idédugnaden.


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Status lokale aktiviteter: ressursperson, temamøter, bilaterale møter

Dette er en aktivitet som det tar litt tid å få i gang. Nå ser det ut til å ha løsnet på alle involverte avdelinger og vi er godt i gang.

Temahefter var framme i diskusjonen på et tidlig tidspunkt i prosjektet, og da som hefter som skulle brukes i prosjektets kursvirksomhet på avdelingene. Den gangen lot vi idéen ligge. Nå tar vi opp temaheftene igjen, men nå ønsker vi å lage temahefter for å nedfelle den kunnskapen, de idéene og den erfaringen vi har vunnet i løpet av prosjektet.

Påminnelse: Husk å dokumentere alt du gjør på wiki-en.

Status idédugnad onsdag 31.10

Opplegget for denne dagen ble diskutert. Vi kom fram til følgende:

  • Det legges fram et eksempel fra hver avdeling der It's Learning er brukt i et fag. Det kan være et fag du har eller det kan være en kollega sitt fag.
  • Eksemplet diskuteres og vi planlegger alternative måter faget kan kjøres i It's Learning og da med vekt på følgende: Fokus til læreren flyttes fra arbeidsintensive oppgaver til veiledning, støtte, generering av selvgående aktiviteter etc, bedre læringsutbytte for studentene, individtilpassing etc
  • Det kjøres flere slik eksempler der flest mulig avdelinger er med.
  • Dere skaffer 1-2 lærere pluss en student til å være med på opplegget. Lærere kan selvsagt være de personene dere allerede har kontakt med i ITped-sammenheng.
  • Idé-dugnaden avholdes onsdag 31.10,2007, kl 0900-1500 i Retorten på Kalvskinnet. Lunsj i kantina er inkludert.

Info fra styringsgruppemøte

Geir informerte fra møtet i DigInfos styringsgruppemøte. Det viktigste for ITped var at prosjektperioden utvides med et halvt år fram til 30.6.2008.

Eventuelt

  • Svein minnet om at en brukergruppe i It's Learning ønsker tilbakemeldinger på ønsket funksjonalitet i It's Learning.