Referat12

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 26.9.2007, kl 0830-1000

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Eirik Spets, Thor Atle Thøring, Oddmar Iversen

Fraværende: John Magne Grindeland


Aksjonsliste fra møtet:

  • På wiki-en rapporte hva som er den dominerende pedagogiske stilen ved avdeling/program, dvs hvordan gjør dere tingene. Det viser seg nemlig at dette er forskjellig rundt omkring. Viktig for oss å vite når ItsL skal anbefales. Ta også med eksempler dere måtte ha av god bruk av ItsL fra avdeling/program.
  • Arbeidet med plan for lokal temamøter må fortsette. Skriv inn planene på wiki-en slik at vi andre kan gjenbruke idéene.
  • Idédugnad den 31.oktober. Starte tankevirksomheten, rekruttere 1-2 personer lokalt.


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Lokale aktiviteter

Runde rundt bordet for å rappore status for de involverte avdelinger/programmer:

  • AFT: Ledelsen ved det aktuelle programmet er litt tilbakeholden. Representanten i prosjektgruppe når ikke helt fram med de idéer og ønsker som kommer fra prosjektgruppa.

Eirik anbefales å ta et selvstendig initiativ om temamøte, og underrette ledelsen om at dette skjer.

  • TØH: Thor Atle prøver ut en strategi der han i eget fag legger opp til omfattende bruk av It's Learning og derigjennoom diskutere med kollegaer om opplegget, vinne erfaring, spre budskapet til andre når prøveperidoen er over. Dette er en strategi vi har tro på, dvs bare gjøre DET, og deretter vise dette til kollegaer.

Thor Atle har også sendt e-brev til kollegaer om hva de ønsker på temamøter. Ledelsen ved TØH støtter opp under arbeidet.

  • AHS: Arrangerte internseminar for et par uker siden. Mange interessante ting kom opp da. Dette vil bli fulgt opp videre.
  • ALT: Magne meldte fra om fravær, men kunne via e-post rapportere om at ting er på gang, og at dette vil bli rapportet på wiki-en

Status EVATEST

EVATEST kjørte helt fint på It's Learning i en periode, men sluttet plutselig å virke. Det er mistanke om at dette skyldes et eller annet som It's Learning-folkene har gjort på sine egen server og som påvirker EVATEST. Dette skal vi få avklart i et møte i Bergen i begynnelsen av oktober (9.okt?).

Opplæringsfilmer i It's Learning

Vi kikket gjennom noen av opplæringsfilemene som er laget ved AITeL. Utgangspunktet har vært å lage korte små filmer som gikk rett på sak når det gjaldt funksjoner i ItsL. Konklusjonen var at filmene ville fungere for nybegynnere, men at ialllfall en av filmene kunne strammes opp lit til, dvs kutte mye av innledningen. Geir tar dette opp med aktuell person.

ItsL - en fordel for meg?

Geir foreslo at vi måtte undersøke nærmere rundt omkring på avdelingene/programmene hva som var den gjengse pedagogiske metoden. Det kan nemlig se ut som det finnes forskjellige kulturer på dette som variere både med fagområde og med person. Tanken var at vi måtte spørre lærerne om dette. Tanken videre var å bruke denne informasjonen nå vi seinere skal gi råd om hvordan ItsL kan brukes på en god og effektiv måte slik at læreren faktisk ser fordelen.

Representantene i prosjektgruppa mente at vi ikke trenger å legge opp til en spørreundersøkelse/intervjuundersøkelse rundt dette temaet. Vi vet mye av dette fra før ble det hevdet.

Oppgaven til neste gang blir derfor å rapportere tilbake på wikien hva som er den dominerende pedagogiske metode på avdelingene. Ta også med variantene, altså de som eksperimenterer med nye metoder (også på ItsL). Det er kanskje disse vi må satse på.

Det var interesse for et idédugnad om disse tingene der vi i prosjektgruppa sammen med 1-2 personer fra hver avdeling/program kommer sammen for å finne ut hva som er god og effektiv bruk av ItsL, og gjerne finne former tilpasset fagets egenart og lærernes ønsker. Idédugnad er lagt til onsdag 31.oktober, kl 0830-1500 på Retorten på Kalvskinnet

Eventuelt

Ingen saker.