Referat11

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 12.9.2007, kl 0830-1000

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, John Magne Grindeland, Svein Iversen, Eirik Spets, Thor Atle Thøring

Fraværende:


Aksjonsliste fra møtet:

  • Nok en gang er det oppsett for lokale temamøter som er det sentrale


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Versjon 3.2 av It's Learning

Svein dro oss gjennom nye funksjoner og endringer som er kommet med i den siste versjonen av It's Learning.

Avdelingsvise planer for lokale temamøter. Statusrapportering

Arbeidet med avdelingsvise aktiviteter går litt trått Status er som følger:

  • AHS: Har hatt et lokalt seminar der bl.a Svend Andreas deltok. Ellers er status når det gjelder lokale temamøter og lokal ressursperson ukjent. Dette skyldes nok end el det at Torbjørn er sykmeldt. Vi venter på beskjed om hvem som overtar plassen hans.
  • AFT: Lokalt møte ble holdt i juni der Svein Iversen deltok. Forløpig er ikke lokale temamøter på plass. Det arbeides med en bestemt person til jobben som lokal ressurs
  • ALT: Lokalt møte ble arrangert i august. Forløpig er ikke lokale temamøter på plass. Det arbeides med en bestemt person til jobben som lokal ressurs.
  • TØH: Har noe på gang ifbm med lokale faglig-pedagogiske seminarer som blir gjenopplivet.
  • AITeL: Litt spesiell situasjon her da bruken av ItsL allerede er omfattende, og temamøter allerede avholdes jevnlig. Men også her skal det komme opp en liste med temamøter. Det temamøtet er allerede på lista.

Eventuelt

  • Brainstormingsseminar om utviklingen av ItsL (Svein)
  • Vi må intensivere arbeidet rundt dette med hvilke fordeler har bruken av ItsL for meg som lærer. Hvordan kan mine læringsaktiviteter både bli lettere og mer effektive med ItsL? (tilføyd av Geir etter møtet)