Prosjekt-blogg

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Prosjektblogg for ITped skrives av Geir Maribu


Mai 2007

18.05.2007: Artikkelen på trykk

I dag fikk jeg lest artikkelen i Høgskoleavisa. Den var lagt inn som et leserinnlegg i et helsides oppslag. Innlegget ble litt "drept" av en intetsigende figur. Kunne helt klart greid oss uten den figuren. Hensikten med innlegget var å holde lærerne "varme". Fortelle dem at det foregår noe rundt Its' Learning på HiST for tiden. Kanskje får noen reaksjoner fra leserne også?

15.05.2007: Artikkel til Høgskoleavisa avlevert

Magne laget råutkastet, vi jobbet sammen med det på wiki. Magne reiste til Molde for å holde kurs og jeg gjorde den siste finpussen, føyde til et par avsnitt og fikk samtidig relatert det til Facebook (som jo har vært en stor hype de siste ukene). Resultatet ble ganske bra tiden tatt i betraktning. Vi er iallfall fornøyd.

8.05.2007: Opplegg for opplæring i It's Learning

Jarle og Torbjørn arbeider med en plan for hvordan vi skal organisere opplæringen i bruken av It' Learning og hvordan lærestoffet skal tilrettelegges. De første resultatene av dette arbeidet er å gå bort fra klasseromsundervisning, men heller satse på individualiserte opplegg som lærerne kan ta i bruk ved behov når de trenger det. Det kommer mer ..... Bjørk Klefstad er engasjert til å lage et demoeksempel på hvordan en opplæringspakke for oppgaveverktøey kan se ut. Dette eksemplet legges fram i neste møte den 23.mai. Svend Andreas Horgen er engasjert til å lage en intro til ItsLearning-bruk som forteller nye brukere hva bruk av ItsLearning innebærer både for studenter og for lærere.

7.05.2007: Leserinnlegg/artikkel til Høgskoleavisa

På prosjektmøtet den 3.mai ble det besluttet at John Magne skulle utarbeide et forslag til leserinnlegg/artikkel til Høgskoleavisa . Hensikten skulle være følgende: Skrive litt om resulatene fra kartleggingen, markedsføre prosjektet blant de faglig tilsatte og antyde noe om hvordan framtida for lærerne vil arte seg når alle 19-åringene som kommer til oss er fullbefaren på både LMS-er og andre typer nettsamfunn.


April 2007

16.04.2007: Seminar ferdig

Da er seminaret ferdig. Prosjektgruppa kan puste lettet ut. Dette gikk jo ganske bra. Den lukkede delen før lunsj samlet alle i prosjektgruppa + inviterte ressurspersoner. Til sammen var vi 18 stk under denne delen. Jarle og Thor Atle fra prosjektgruppa la fra funnene fra kartleggingen. Videre hadde vi et meget interessant foredrag av en lærer/inspektør fra Gimse ungdomsskole som fortalte om hva de hadde gjort om innføring av It's Learning. Her var det mye å hente, ikke minst når det gjelder entusiasme og kreativitet. Innslagene fra AMMT og ASP var interessante fordi de viste at det er mange og forskjellige behov for hvordan undervisningen/læringen kan organiseres både i studentgrupper og lærergrupper. Det var tydelig at mange fikk gode tips her, og Svein Iversen lovet at de forskjellige behovene avdelingene måtte ha når det gjelder organiseringen av grupper skal kunne ordnes via FS fra høsten av.

Etter lunsj var det åpen del av seminaret. Da kom det 10 personer i tillegg slik at vi på det meste var 28 personer. Først ute her var Arne Bygstad fra Norsk lærerakademi som tok for seg LMS-er og læring. Et viktig budskap var at vi bsetmmer selv hav vi vil bruke LMS-et til. Det er ikke slik at LMS-et i seg selv pådytter oss en bestemt læringsfilosofi. Et friskt og tankevekkende innslag der vi ble minnet om at LMS-er er mer en problemer med kopiering av filer, tilgangsrettigheter, opplasting av filer etc, men er et verktøy der vi selv bestemmer mye av hvilken læring som skal foregå og hvordan dette skal gjøres.

Neste ut i den åpne delen var Svend Andreas Horgen fra AITeL som holdt et forrykende innlegg om kreativ bruk av It's Learning. Her var det 14 forskjellige kreative forslag med en egen dramaturgi som endte i en "grand final".

Deretter var det kort diskusjon der prosjektgruppa ba om innspill/forslag til hva vi burde gjøre videre. Det kom 2-3 konkrete forslag som vi skal jobbe videre med.

Flere jeg snakket med underveis og etterpå synes det hadde vært en fin og nyttig dag. Mange uttrykte ønske om at ting som dette burde avholdes oftere og også lokalt på avdelingene. Dette er noe prosjektgruppa vil ta tak i.

12.04.2007: Planlegging seminar

Da falt den siste brikken på plass når det gjelder seminaret. Puuuuh! Det føles deilig. Jeg tror vi kommer til å få en interessant dag, og et fint utgangspunkt for videre jobbing i prosjektet.


Mars 2007

27.03.2007: Spørreundersøkelsen avsluttet

Jarle la fram de foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen. Totalt 207 svar kom inn av cirka 600 mulige. Det ble sendt ut en påminnelse i går. Den økte svarantallet med 50-60 svar slik at totalen endte på 207. Dette gir oss et godt utgangspunt for det videre arbeidet. Undersøkelsen presenteres på seminaret den 16.april.

21.03.2007: Nytt navn til seminaret

Kollega Olav Skundberg tipset meg om en mulig innleder til seminaret vi skal ha den 16.april. Det er Arne Bygstad ved Norsk Lærerakademi. Olav hørte på Arne under NVU-konferansen 2007 i Bergen og synes det var et meget interessant foredrag om LMS-er og læring, og mente dette burde passe til vårt seminar. Dessuten var det en engasjert og givende foredragsholder, så da burde alt være på plass. Jeg ringte Arne sporenstreks etter at jeg fikk tipset, og en time etterpå var det i orden. Arne synes dette hørtes interessant ut og kom gjerne. Vi gleder oss.

20.03.2007: Spørreundersøkelse gikk ut i dag

I dag gikk spørreundersøkelsen ut til over 600 personer. Over 100 stk hadde besvart i løpet av ettermiddagen. Dette ser bra ut.

09.03.2007: Artikkel om ITped i Høgskoleavisa

I dag fikk jeg se artikkelen i Høgskoleavisa. Det ble ganske bra selv om ikke alle gode sider ved prosjektet kom like godt fram. Men slik er det vel når man skal skrive om en ting på en relativt begrenset plass. Det viktige med artikkelen er at prosjektet er kjent i HiST når vi nå snart sender ut spørreskjemaet for kartleggingen.


Februar 2007

28.02.2007: Møte med Høgskoleavisa

Da ble det til et møte med Myrenget. Jeg orienterte om prosjektet, at vi skulle først gjøre en kartlegging og deretter et seminar for ressurspersoner, at vi skulle bidra til en generell kompetanseheving av LMS-bruken i HiST både når det gjelder basisfunksjoner og når det gjelder pedagogiske opplegg, gode læringsaktiviteter etc. Jeg nevnte også at dette var det første store faglige prosjektet i HiST som omfattet alle avdelingene. Myrenget fattet genuin interesse for prosjektet og sa at det kommer en artikkel i avisa 8.mars. Videre var han meget interessert i å følge prosjektet videre, og nevnte spesielt at han ønsket å være til stede på det kommende seminaret rett over påske.

27.02.2007: Høgskoleavisa ringte

Da fikk jeg endelig den telefonen jeg ventet på. Myrenget fra Høgskoleavisa ringte og sa han vil skrive en artikkel om prosjektet. Avtalte å møtes dagen etter.

19.02.2007: Dato for seminar for ressurspersoner

Tirsdag 17.4 begynner å utkrystallisere seg som seminardag for ressurspersoner. Vi holder av denne dagen foreløpig.

18.02.2007: Høgskoleavisa

Har ennå ikke hørt noe fra Høgskoleavisa. Det var vel ikke interessant nok dette - da?

15.02.2007: Ressurspersoner fra AHS er på plass

Dagen etter prosjektmøtet stiller Torbjørn med to personer fra AHS i ressursgruppe. Bra jobba Torbjørn. Da har vi to fra AITeL og to fra AHS på plass.

14.02.2007: Møte nr 2 i prosjektgruppa

Møte nr 2 gikk svært greit. Ny mann fra TØH, Thor Atle Thørring var et interessant bekjentskap. Virker som vi kan få mye bra ut av ham. Ellers er det en positiv stemning i gruppe. Det virker som folk er svært motivert for å gjøre en innsats. Temaet fenger. Hovedtema på møte var skaffing av ressurspersoner og kartleggingen av LMS-bruken i HiST. Vi fikk også på plass en milepælsplan.

12.02.2007: Tipset Høgskoleavisa

Tipset i dag Høgskoleavisa om at et stort prosjekt er på gang, et prosjekt som involverer faglig personale fra alle avdelinger. Sannsynligvis det først prosjektet av en viss størrelse der alle avdelinger er involvert.

09.02.2007: Motivasjon

På møtet i styringsgruppa kom det fram at vi burde utarbeide materiell som kan brukes til å motivere lærere til å bli med. I dag har jeg snakket med Svend Andreas Horgen om han kunne lage et kort notat som viser hva vi skal drive med i prosjektet. Svend Andreas har mye erfaring med bruken av LMS-er og kan samtidig vinkle stoffet slik at det motiverer. Dette notatet skal vi sende ut sammen med kartleggingen av LMS-bruk.

08.02.2007: Ny person inn i prosjektet

Arve Pettersen fra TØH måtte desverre trekke seg fra prosjektet. Altfor mange oppgaver på TØH samt at han reiser til USA fra sommeren av for ett år. Men Arve skaffet oss en ny person i prosjektet, nemlig Thor Atle Thøring. Ukjent for meg, men ser fram til å treffe ham på neste prosjektmøte. I dag var det også møte i styringsgruppen. Jeg redegjorde for status og utfordringer i prosjektet. Nye ting som har kommet opp er avlønning av personer som jobber på prosjektet. Problemstillinger er: Dersom person jobber på prosjektet innenfor full stilling, dersom arbeidet kommer i tillegg til full stilling, hvor mange timer kan det jobbes, overtidsbetaling eller ikke, avlønning direkte fra prosjekt eller via avdeling. Jeg fikk i oppdrag å undersøke disse tingene nærmere med personaldirektør samt komme opp med et notat for hvordan vi gjør disse tingene.


Januar 2007

31.01.2007: Første prosjektmøte er avholdt

Så greide vi å avholde første prosjektmøte i løpet av januar slik som lovet på dekanmøtet. Det har tatt litt tid å skaffe fram de rette folkene, men nå er vi i gang. Prosjektmøte ble avhold i dag på AITeL, og de rette prosjektfolkene ser det ut til at vi har fått. Her er det rett innstilling, erfaring og motivasjon på plass. De første oppgavene er allerede fordelt. Vi er i gang, og det føles godt. Det blir prosjektmøter hver 14.dag fram til påske.

25.01.2007: Nytt medlem fra ASP til prosjektgruppa

ASP er nå også inne med et medlem i prosjektgruppen. Da er det tid for å kalle inn til første prosjektmøte i gruppen.

24.01.2007: Status prosjektmedlemmer ITped

Tidligere har jeg fått inn medlemmer fra TØH og ALT. I går kom det meldinger fra AFT at de stiller med et medlem. ASP meldte at de ikke kunne stille med noen grunnet mangel på personellressurser.

23.01.2007: Møte med It's Learning-folkene

Møte med It's Learning-folkene om samarbeid ifbm integrering av EVATEST med It's Learning. Det bel avtalt at It's Learning skulle bidra med opplæring av våre folk på API-et som må brukes for den aktuelle integreringen. Rammene for opplæringen er 3 dager. It's Learning kan stille med flere folk etter behov men beregner konsulenthonorar bare for en person de tre dagene. Vi fikk en klar forståelse for at de kunne stille opp med råd og hjelp dersom vi kjørte oss fast under EVATEST-integrasjonen.

10.10.2007: ITped ble presentert for dekanmøtet

Vev-prosjektet og ITped-prosjektet fikk til sammen en time. Rektor kom med innspill om vi hadde vurdert å ta med studenter i prosjektgruppa. Det hadde vi ikke, men tok signalet der og da og har nå bedt Studentparlamentet om å få med en student i prosjektgruppa. Ellers ble dekanene oppfordret om å stille med en person fra hver avdeling til prosjektgruppa. Presentasjonen og den etterfølgende diskusjonen gikk ganske greit synes jeg. Kari hadde bare lovord etterpå, så dette må ha gått bra.

04.01.2007: Første møte med styringsgruppen

ITped ble presentert for første gang. Møtet gikk ganske greit synes jeg.