Innkalling23

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Møteinnkalling ITped

Tidspunkt: mandag 16.05.2008, kl 0830-1000

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Går til: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets, Oddmar Iversen, Torbjørn Bolstad

Saker:
 1. Referat forrige møte
 2. Status for avdelingsseminarene
  • Antall påmeldte
  • Innholdet
  • Svends undersøkelse i forkant
  • Hva skal kopieres? Temaark, oppgaverark, ....
  • Kaffepause: Kaffi, noe å tygge på
  • Tilgang til Ressurssenter
 3. Sluttrapporten
  • Sluttrapportens struktur og innhold
  • Avdelingenes bidrag i sluttrapporten
 4. Økonomi
  • Frist for innsending av timelister
 5. Neste møte (for sluttrapporten)
 6. Eventuelt