Innkalling18

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Møteinnkalling ITped

Tidspunkt: onsdag 26.03.2008, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Går til: Geir Maribu, Svend Andreas Horgen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets, Oddmar Iversen, Torbjørn Bolstad

Saker:
  1. Referat forrige møte
  2. Temahefter
  3. Avdelingsvise seminarer i mai/juni. Datoer og innhold må spikres. Markedsføring
  4. EVAtest - status og framdrift
  5. Eventuelt