Innkalling13

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Møteinnkalling ITped

Tidspunkt: onsdag 17.9.2007, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Går til: Geir Maribu, Jarle Larsen, Svein Iversen, Thor Atle Thøring, Magne Grindeland, Eirik Spets, Oddmar Iversen

Saker:
  1. Referat forrige møte
  2. Status lokale aktiviteter: ressursperson, temamøter, bilaterale møter
  3. Status idédugnad onsdag 31.10
  4. Info fra styringsgruppemøte
  5. Eventuelt