Idédugnad

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Hensikten med idédugnaden er å få fram gode og effektive måter å bruke It's Learning på.

Opplegget er som følger:

 • Det legges fram et eksempel fra hver avdeling der It's Learning er brukt i et fag. Det kan være en lærer du har med deg eller det kan være deg selv.
 • Eksemplet diskuteres og vi planlegger alterntive måter faget kunne vært kjørt i It's Learning da med vekt på følgende: Fokus til læreren flyttes fra arbeidsintensive oppgaver til veiledning, støtte, generering av selvgående aktiviteter etc, bedre læringsutbytte for studentene, individtilpassing etc


Tidspunkt: onsdag 31.10.2008, kl 0900-1500

Sted: Retorten på Kalvskinnet

Program

0900-0910: Velkommen og info om opplegget for dugnaden. Kort presentasjonsrunde.

0910-1200: Eksempler legges fram. Opplegget er 10-15 minutters presentasjon med påfølgende diskusjon der en en god It's Learning-plan for faget lages der det legges vekt på bl.a

 • Lærerens rolle, hva læreren kan tjene på det nye opplegget, hva skal læreren gjøre etc
 • Studentenss rolle. Hvilke aktiviteter skal studenten gjøre, hvordan følge opp studenten, hvordan sikre at studenten gjør progresjon, selvgående aktiviteter, individualisering.
 • Kontiuerlig evaluering av opplegget
 • Vurderingsformer
 • Annet?

1200-1300: Lunsj

1300-1500: Arbeidet med eksempler og diskusjon/planer fortsetter.

Kaffepauser legges inn der det passer.

Følgende innslag fra avdelinger er på plass:

Disse møter fra avdelingene:

 • AITeL: Svend Andreas Horgen, Bjørn Åge Bergsjordet, Jarle Larsen, Geir Maribu
 • AFT: Dag Antonsen (blir fram til lunsj)
 • TØH: Thor Atle Thøring, Magnus Tønnesen
 • ALT: John Magne Grindeland, Helge D. Rø
 • AHS: Oddmar Iversen kommer, men må gå ca. 11.30.