Aktivitetsplan

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Aktivitetsplan for arbeidsoppgaver i ItPed-prosjektet


For at det skal bli mer pedagogisk bruk av it’s learning tror vi det er grunnleggende at lærerne har nødvendig IKT-kompetanse og kunnskap om bruk av basisfunksjonene i læringsplattformen. Manglende IKT-kompetanse eller IKT-støtte kan være årsaken til at lærere vegrer seg for å ta i bruk it's learning fordi de er redde for å bevege seg fra en trygg grunn over til det de føler som en usikker grunn. Individuelle opplæringsprogram der lærerne kan finne svar på problemer de har og støtte fra en ressursperson tror vi kan hjelpe på dette. Lærere som har en grunnleggende IKT-kompetanse, vil lett kunne ta i bruk it's learning på en enkel måte, men de kan ha problemer med å se nye pedagogiske muligheter som en del av funksjonene i it's learning gir. Her er det behov for opplæringsprogram av de mer avanserte funksjoner i it's learning og instruksjonsprogram som viser eksempler og idéer på pedagogisk bruk av it's learning. Nye lærere har behov for hurtig å lære seg elementær bruk av it's learning da det forventes at de tar det i bruk i undervisningen. Her også ser vi for oss at behovet kan dekkes med individuelle opplæringsprogram i stedet for kurs og at en ressursperson er tilgjengelig for individuell veiledning.

Opplæringsprogrammene og instruksjonsprogrammene lages som videosnutter, som er selvinstruerende. Dermed kan de enkelt repeteres ved behov.

Mange lærere ser kanskje ikke den store hensikten eller fordelen ved å bruke IKT i læringsarbeidet og trenger en motivasjon og/eller et mål for å ta i bruk et LMS i sitt pedagogiske opplegg. Fremtidens studenter vil ha god IKT-kompetanse og har benyttet dette i stor grad i grunnutdanningen. Det kan derfor være konfliktskapende at lærere og studenter har svært forskjellig syn på nytteverdien med å benytte it's learning i læringsprosessen. For å redusere ”IKT-gapet” mellom lærere og studenter kan det være nødvendig å finne frem til måter å inspirere og motivere lærerne til å ta i bruk it's learning på en pedagogisk god måte. En vei å gå er å se nærmere på begrepet e-læring og definere hva som ligger i det. Ved hver avdeling arrangeres det obligatoriske fellesmøter der en drøfter e-læring og bevisstgjører ledelsen og lærerne om de muligheter bruk av e-læring gir. Her er det også viktig å se på hvordan kombinasjoner av e-læring og tradisjonelle pedagogiske opplegg kan gi bedre læringsprosess og dermed økt læringseffekt.

Mange lærere finner det vanskelig å organisere det pedagogiske opplegget på en kreativ måte i it's learning og derfor vil det være behov for at det lages en del maler med forskjellige strukturer som ligger i et globalt rom i it's learning. Lærerne kan så velge en mal de synes passer for sitt eget emne og kopierer det fra malen.


Ut fra dette kommer vi frem til følgende behov:

 1. Utvikling av maler som legges i et globalt rom (Ferdig før sommerferien)
 2. Utvikling av individuelle opplæringsprogram i generelle dataverktøy (Ferdig til høsten):
  1. Grunnleggende Word
  2. Avansert Word
  3. Grunnleggende Powerpoint
  4. Avansert Powerpoint
  5. Grunnleggende Excel
  6. Avansert Excel
  7. …og andre nyttige verktøy

Det er et spørsmål om dette hører inn under ItPed-prosjektet, men vi tror en slik opplæringspakke er nødvendig for at ganske mange lærere skal få den nødvendige hjelp, slik at de våger å kaste seg ut på dypet og starter med it's learning. Det bør være et HiST-ansvar at en slik opplæringspakke blir laget og den bør kanskje finansieres av midler utenfor ItPed-prosjektet.

 1. Utvikling av individuelle opplæringsprogram for de grunnleggende funksjoner i it's learning (Ferdig før sommeren 2007)
  1. Introduksjon til generell bruk av it's learning
  2. Bruk av oppgaveverktøyet
  3. Bruk av forum
  4. Bruk av testverktøyet
  5. Bruk av evalueringsverktøyet
  6. Sette tilgangsrettigheter
  7. Kopiering
  8. osv.
 2. Utvikling av individuelle opplæringsprogram for de mer avanserte funksjoner i it's learning (Ferdig før oktober 2007)
  1. Mappevurdering
  2. Konferanse
  3. Prosessorientert dokument
  4. Forklaringssekvens
  5. osv
 3. Utvikling av instruksjonsprogram som viser eksempler og idéer på pedagogisk bruk av it's learning. Bør vi søke ut i den store verden (utenfor HiST) etter eksempler og idéer? (Ferdig i løpet av høsten 2007).
 4. Utvikling av maler som viser ulike måter å organisere det pedagogiske opplegget i emnet/emnene. (Ferdig før sommeren 2007)
 5. Fellesmøter ved den enkelte avdeling der bruk av e-læring blir drøftet som en mulighet til å gjøre læringsarbeidet bedre. (Utføres i løpet av juni 2007)
 6. Arrangere en eller flere workshops der e-læring og pedagogisk bruk av it's learning er tema.
 7. Få på plass en ressursperson ved den enkelte avdeling som kan gi generell og individuell hjelp. (Før semesterstart høsten 2007)


Rekkefølgen er ikke tidsriktig, men dette er oppgaver som vi bør vurdere å gjennomføre.


Torbjørn og Jarle