ZENworks

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

ZENworks (ZEN betyr Zero Effort Networking) er med på å gjøre drift av arbeidsstasjoner enklere og mer effektivt. Med ZEN kan drift av brukernes arbeidsstasjoner gjøres raskere og bedre. Nedenfor er noen funksjoner som viser hvordan dette blir gjort, og at en fornuftig bruk av ZENworks vil gjøre arbeidet til systemansvarlig mye enklere. Husk at dett ikke er alle funskjonene.

Viktige funksjoner

  • Enklere administrasjon av utskriftsmiljøet
Med ZENworks er det mulig å tilordne drivere til brukere i stedet for arbeidsstasjoner. Dermed gjør det jobben mye enklere for systemadministratorer. Måten det blir gjort på, er at det blir brukt Novells administrasjonsprogramvare i stedet for ved arbeidsstasjoner.
  • Sentralisert installasjon og tilgang til programvare
Det er mulig å styre hvem som har tilgang til hvilke applikasjoner, distribuere eller installere oppgradere arbeidsstasjoner fra sentralt sted. Dette kan gjøres som pull (brukeren installerer selv) eller push (installasjon skjer automatisk).
  • Gir mulighet for fjernhjelp fra systemansvarlig
Systemansvarlig kan "ta over" andre arbeidsstasjoner fra sin egen arbeidsstasjon og løse problemer uten å sitte ved den arbeidsstasjonen som :har et problem.
  • Administrere Windows profiler og "policies"
Profiler og "policies" lagres i eDirectory og kan oppdateres derfra, og man kan også endre hvem som har tilgang til å endre egne profiler.
  • Måling av lisenser
Mange lisenser betales ut fra hvor mange brukerlisenser det er bruk for. ZENworks kan brukes til å telle antall lisenser i bruk, og eventuelt sperre for bruk av flere enn det er betalt for.

Versjoner

  • ZENworks for Desktops
Programvare for administrasjon av arbeidsstasjonene i nettverket.
  • ZENworks for servers
Programvare for serveradministrasjon av flere ulike plattformer (Windows, Linux, Solaris og Novell). Her kommer Novell inn på sin strategi som de kaller "One Net" som er en direkte utfordrer til Microsoft.net.
  • ZENworks Synergi
Programvare som administrerer ressursene som brukere og adminsistratorer trenger uansett hvor de er når de logger seg på.
  • ZENworks for Handhelds
Programvare for å kommunisere og støtte håndholdte datamaskiner (PDA-er), for eksemåel Windows CE-maskiner eller Palm.
  • Zenworks OnDemand Services
Programvare for å holde styr på og gi tilgang til programvare i andre i nettverket.