Windows7shortcuts

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Denne wikisiden er en liste over snarveier i Windows 7 som er skrevet av studentene som tar faget Informatikk 2 i fellesskap.

alt tab


Vindushåndtering

 • ALT+Tab
Viser en liste over kjørende programmer og lar deg veksle mellom disse ved å trykke Tab
 • Ctrl+ALT+Tab
Samme som over, men du slipper å holde inne alt
 • Win+Tab
 • Ctrl+Win+Tab
Samme som over, men du slipper å holde inne alt
 • Win+D
Minimerer alle vinduer og viser skrivebordet
 • Win+venstre/høyre piltast
Flytter vinduet til høyre eller venstre halvdel av skjerm
 • Win + pil opp/ned
Maksimerer/minimerer aktivt vindu
 • Win+home
Minimerer alle vinduer bortsett fra det som er aktivt
 • Win+P
Lar deg velge hvor du vil vise skjermbildet
 • Win + Space
Viser skrivebord
 • Win + +/-
Zoom inn/ut
 • Alt+F4
Lukker vinduet
 • Win+Shift+venstre/høyre piltast
Flytter vinduet ditt til en annen skjerm (hvis du har flere)
 • Windowstasten+M
Minimerer alle vinduene
 • Dra vindu med musen til toppen av skjermen og slipp
Maksimerer viduet
 • Dra vindu med musen til venstre av skjermen og slipp
Vindu dekker venstre del av skjermen
 • Dra vindu med musen til Høyre av skjermen og slipp
Vindu dekker Høyre del av skjermen
 • Dra i vindu med musa fra maksimer modus
Vindu blir til valgfri størrelse modus
 • Hold et vindu med musa og rist
Alle andre vinduer blir minimert utenom det du rister. Rist igjen og vinduene kommer opp igjen.

Taskbar

 • Win+n
Åpner program nummer n på oppgavelinjen din
 • Win+Home
Minimerer alt bortsett fra vinduet i fokus
 • Win+T
Markerer første element på oppgavelinjen, deretter kan du bruke piltastene for å velge andre elementer.
 • Shift + Museklikk på ikon
Åpner en ny "forekomst" av programmet.
 • Klikke med miderste musknapp på ikon
Samme som over.
 • Ctrl + Shift + Museklikk på ikon
Åpner en ny "forekomst" av programmet, med administratorrettigheter.
 • Win+Up Arrow
Maximize the current window
 • Win+Down Arrow
If the current window is maximized, restore it; if the current window is restored, minimize it
 • Win+Left Arrow
Dock the current window to the left half of the screen
 • Win+Right Arrow
Dock the current window to the right half of the screen

Utforskeren

 • Alt
Viser/skjuler menybaren
 • Win+E
Åpner "Datamaskin"
 • Alt + piltast opp
Gå opp et nivå
 • Alt+ venstre piltast
Tilbake til forrige mappe
 • Ctrl + Musehjul
Endrer visningstype
 • Alt + D
Markerer adresselinjen
 • Alt + P
Viser/fjerner forhåndsvisningspanelet
 • Win+T
Viser programmene på oppgavelinjen
 • Shift + setter inn CD
Gjør så CD ikke starter opp
 • Ctrl + C
Kopierer de markerte filene eller mappene
 • Ctrl + X
Klipper ut de markerte filene eller mappene
 • Ctrl + V
Limer inn det som er klipt ut eller kopiert
 • Ctrl + A
Markerer alt i vinduet som er aktivt
 • Alt + F
Hopper til fil i topmenyen
 • Ctrl + Shift + N
Lager en ny mappe.
 • Alt + P
Forhåndsvisning på siden av utforskeren
 • Num Lock + *(på keypaden)
Viser alle undermappene hos valgt mappe.
 • Num Lock + Plusstegnet(på keypaden)
Viser innholdet i valgt mappe
 • Ctrl + Shift + E
Viser alle mappene over den valgte mappen.
 • ... og så videre

Pointless

 • Hold nede venstre Alt knapp, trykk deretter høyre Alt knapp og slipp, og til slutt trykk Tab
Forandre Alt - Tab vindu til xp style

Språkbytte

 • Alt + Shift
Skifter tastatur oppsett fra Norsk til Engelsk og omvendt, ved bruk av språklinje på taskbar

Svært nyttig

Ctrl + Shift + Esc

Når maskinen henger seg kan du trykke denne tastekombinasjonen for å få opp task manager (oppgavebehandling) for å avslutte et program som har hengt seg opp.

Ctrl + alt + Del/Delete

samme funksjon som over, men får i tillegg muligheten til å endre passord, låse maskinen logge ut eller bytte bruker.

Win + L

Låser maskinen.

Win + R

Starter kjør-dialogboksen.

Win + X

Starter Windows Mobility Center.

Hjelp

F1

Hjelp for det aktive programmet.

Win+F1

Generell hjelp for Windows

F2

Gi nytt navn til et element

Tilgjengelighet/Ease of Access

Venstre Alt+Venstre Shift+PrtScn

Skrur høykontrastvisning på eller av.

Shift 5 ganger

Skrur "Sticky Keys" på eller av.

Windowstast+U

Åpner Ease of Access center.

Venstre ALT+venstre SHIFT+NUM LOCK

Skrur av eller på Turn Mouse Keys.

NUM LOCK i 5 sekunder

Skrur av eller på Toggle Keys.

Høyre SHIFT i 8 sekunder

Skrur Filter Keys av eller på.


For hurtigtaster til Windows Vista se: Windowsvistashortcuts