WLAN

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Trådløst LAN (WLAN) (Engelsk Wireless LAN) er en betegnelse på trådløse datanett som bruker radiobølger for å kommunisere.

Standarder

Det finnes flere standarder for trådløst lan. IEEE 802.11 er en samling standarder innenfor WLAN

Sikkerhet

Trådløs sikkerhet er viktig, siden dette er radiobølger å kan snappes opp av alle og enhver. Det finnes forskjellige typer kryptering som hjelper deg med dette, disse er WEP, WPA og WPA2 som er det mest sikre.

Se også

Kryptering

Standarder

Standarder i IEEE 802.11-familien

Standard År Beskrivelse
802.11 1997 Grunnstandarden, opp til 2 Mbit/s både via radio i 2,4 GHz ISM-båndet og IR.
802.11a 1999 Videreføring av 802.11 med opp til 54 Mbit/s via radio i UNII-båndet (5GHz).
802.11b 1999 Videreføring av 802.11 med opp til 11Mbit/s via radio i 2,4 GHz ISM-båndet. Enkel og billig teknologi, første standarden som oppnådde kommersiell suksess.
802.11c 2001 Videreutviklet del av IEEE 802.11d.
802.11d 2001 Standard der accesspunktet annonserer landskode slik at klienter kan tilpasse seg til landets lovlige radiokanaler.
802.11e 2005 QoS, ressurstildeling av bredbånd avhengig av innhold. WMM(Wireless Multi Media) er en del av dette.
802.11f 2003 IAPP, standard for kommunikasjon mellom accesspunkter. Trukket tilbake i 2006.
802.11g 2003 54 Mbit/s, i 2,4 GHz ISM-båndet], bakoverkompatibel med 802.11b. Tilbyr det beste fra 802.11a og 802.11b.
802.11h 2004 Standard for dynamisk frekvensvalg og begrensning av utgangseffekten for å oppfylle reglene for 5 GHz-båndet i Europa.
802.11i 2004 Sikkerhet for adgangskontroll og kryptering av 802.11, WPA2 er en del av denne standaren.
802.11j 2004 En en tilpassning for frekvensoppdelingen i Japan.
802.11k 2007? Radioforbedringer med energisparing, under utvikling.
802.11l Reservert, kommer ikke til å bli tatt i bruk. Trolig pga. IEEE 802.111.
802.11m Underlagt av dokumentation for 802.11-familien, under utvikling.
802.11n 2009? Oppe til standardisering. Skal gi "ethernet-speed", dvs 100 Mbit/s, og lengre rekkevidde med uforandret utsendt effekt. Benytter bla. flerantenneteknikk, MIMO. Mulig å kjøpe produkter allerede i dag, såkalt draft-n, som kan oppgraderes til endelig standard når denne er ferdig.
802.11o Reservert, kommer ikke til å bli benyttet. Trolig pga. IEEE 802.110.
802.11p 2008? WAVE - Wireless Access for the Vehicular Enviroment.
802.11q Reservert, kommer ikke til å bli benyttet. Trolig pga. IEEE 802.1q.
802.11r 2007? Rask tilkobling (reassociation).
802.11s 2008? ESS meshnettverk.
802.11t 2008? WPP - Wireless Performance Prediction, anbefalt for test og måling.
802.11u 20?? Internetworking med andra nett som GSM og WiMAX, under utvikling.
802.11v 20?? Standrad for å tillate konfigurasjon av klienter.
802.11w 20?? Beskyttet standrad for å tillate konfigurasjon av klienter.
802.11x Reservert, kommer ikke til å bli benyttet. Trolig pga. IEEE 802.11x benyttes som benevning på alle 802.11.
802.11y 20?? 3650-3700 spesialstandard for USA.


Eksterne Lenker

Hvordan konfigurere ruteren

Hjelp til valg av ruter