Virtual private network

Fra IT2
(Omdirigert fra VPN)
Hopp til: navigasjon, søk

Virtual Private Network (VPN) er en datateknikk som skaper en «punkt-til-punkt»-forbindelse gjennom et annet nettverk. Som begrepet «virtual private network» tilsier, er et VPN et virtuellt lokalnett som kan ligge oppå f.eks. Internett. En datamaskin koblet til et VPN er i utgangspunktet ikke oppmerksom på at det underliggende nettverket i det hele tatt eksisterer.

En VPN-tunnel kan benytte kryptering.


Formål

Hensikten med et VPN er å kunne knytte sammen forskjellige mindre nettverk over lange avstander, samt å gjøre det mulig med sikker tilknytning til lokale nettverk for klienter der direkte tilgang ikke er mulig. I tilfellene der VPN benyttes til å knytte sammen to nettverk, kalles dette ofte for en VPN-tunell. Er man på et åpent nettverk (for eksempel Internett) kan man benytte kryptert VPN for å lage en sikker privat forbindelse.

VPN med kryptering gjør det også mulig å jobbe på et lukket nettverk selv om man er på en annen geografisk lokasjon. Dette gjør at man kan jobbe hjemmefra eller jobbe når man er på reise. Man kobler da til Internett og deretter kobler man til bedriftens VPN-tjener som sørger for kommunikasjon til det lokale nettverket.

Virkemåte

VPN i bruk.

Benytter man seg av VPN og kobler opp mot et nettverk, så vil datamaskinen oppføre seg som om den er fysisk koblet opp mot nettverket. Når man kobler til vil man få en IP-adresse fra det nettverket man kobler seg til, og vil registreres som om man befinner seg der. Man vil da få tilgang på tjenester på det nettverket man er koblet til.

VPN kan stort sett deles inn to hovedkategorier; Secure VPN og Trusted VPN.

Secure VPN Denne typen VPN brukes i tilfeller der det underliggende nettverket ikke stiller behovet for sikkerhet, for eksempel ansatte i en bedrift som vil ha tilgang til arbeidsplassens lokale nett. Secure VPN tilbyr dermed sikker oppkobling mot nettverket og kryptert trafikk. Dette skjer på bekostning av hastighet og fleksibilitet.

Trusted VPN Denne typen VPN er en langt mindre sikker løsning, men tilbyr i motsetning til Secure VPN en mye raskere tilkobling og muligheter som for eksempel ruting av trafikk. Trusted VPN benyttes ofte av større bedrifter og organisasjoner for å segmentere trafikk på store nettverk, da dette er billigere en å bygge eller leie et nytt fysisk nettverk.

Fordeler med VPN

  • Sikker datakommunikasjon.
  • Rimeligere enn leide linjer/oppringt forbindelse.
  • Gjør lokale nettverk tilgjengelige fra internett.

VPN-protokoller