Utskriftskøer

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

En viktig del av spoolers oppgave er å behandle køer for utskriften, en købehandling. Siden spoolere skal betjene mange klienter, kan det gjerne skje at det kommer fler utskrifter samtidig. Du vet kanskje at utskriftsjobber lagres på disk når de ankommer spooler, og hents fram når det er deres tur. Utskriftsjobber kan du lagres på forskjellige metoder. Hver jobb legges på egen fil på en katalog, eller en skriver/kø har sin egen katalog hvor utskriftene legges på denne katalogen i hver sin fil , eller hvor utskrifter legges i en fil som utvides eller minskes etter hvert som utskrifter kommer inn eller skrives ut, eller man kan ha en fil til alle skriverne.

Hvordan jobbene blir lagret er operativsystemets arbeid. Det som er mer relevant for brukerne er selve køordningen. Vi har 6 nevnbare køstrategier.

  • FIFO-kø (First-In-First-Out) - som er den mest vanlige av strategiene. Her blir utskrifter aldri liggende lenge i køene. Førstemann til mølla.
  • LIFO-kø (Last-In-First-Out) - som man ser er det siste utskriften som blir sendt til køa som skrives ut. Man kan tenke seg at her kan det bli liggende gamle dokumenter lenge hvis det er stor pågang. Denne er ikke særlig mye brukt, pga av akkurat det.
  • Minste-jobb-først-kø - her ser man på størrelsen av filene og skriver ut den som er minst først. Dette er ideelt hvis store lange arbeid som ikke er viktige tar opp mye tid for de småe og raske hastesaker. Ved at de største sakene blir nedprioritert vil det føre til noe som vi kaller utsultning.
  • Minste-jobb-først, men "overkjørte" jobber får stigende prioritet - Denne forbedrer akkurat det som snakkes som utsultning i forrige punkt. Denne gir jobber som er større og blir nedprioritert et prioritetstall til hver utskriftsjobb. Dette tallet kan være proposjonelt med størrelsen på utskriftsfila. For hver gang en utskrift skjer, vil dette tallet minke med en. De med de laveste prioritetstallene vil naturligvis være de som skrives ut først.
  • Prioritet avhengig av kø - det tildeles flere køer til en skriver, og så knyttes det en prioritet til hver kø. Vi kan tenke oss at det er tre køer. Den ene er den med førsteprioritet, den andre er til mer vanlige utskrifter, mens den tredje er utskrifter som kan vente. Brukerne kan så velge hvilken kø de skal høre til da de skriver ut.
  • Brukerdefinert prioritet - her kan bruker velge selv hva slags prioritetstall utskriften skal ha når den skal sendes.