URI

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Uniform Resource Identifier

URI er en streng av tegn som brukes til å identifisere ett navn eller en ressurs på Internett. Slike identifikasjon muliggjør interaksjon med representasjoner av ressurser over et nettverk (vanligvis World Wide Web) ved hjelp av bestemte protokoller. Ordninger angi en konkret syntaks og tilhørende protokoller definere hver URI.


Forholdet mellom URL og URN

Dataforskere kan klassifisere en URI som en lokator(URL), eller et navn (URN), eller begge deler. En Uniform Resource Name (URN) fungerer som en persons navn, mens en Uniform Resource Locator (URL) minner om personens adresse. Med andre ord: URNen definerer et objekts identitet, mens URL gir en metode for å finne det.

ISBN system for entydig identifisering av bøker gir et typisk eksempel på bruk av URNer. ISBN 0486275574 (URN: isbn :0-486-27557-4) siterer utvetydig en spesifikk utgave av Shakespeares skuespill Romeo og Julie. For å få tilgang til dette objektet og lese boka, ville man trenge plasseringen: en URL-adresse. En typisk URL for denne boken på en Unix-lignende operativsystem vil være en filbane som: file:///home/brukernavn/RomeoAndJuliet.pdf, identifisere den elektroniske boken lagret i en fil på en lokal harddisk. Så URNer og nettadresser har komplementære formål.