Triple play

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Denne tjenesten består av en kombinasjon av tre ulike tjenester som leveres på en og samme kabel (bredbåndsforbindelse). Disse tre tjenestene er Internett-tilkobling, TV-signaler og telefoni. I Norge har enkelte kabel-TV-selskaper utnyttet det potensialet som ligger i deres kabel-TV-nett, og tilbyr denne typen tjeneste.

En av de mest kjente leverandørene av denne tjenesten i Norge er Lyse. De har i de siste årene bygd ut sitt nettverk kraftig og har etter hvert opparbeidet et betydelig antall kunder på denne tjenesten. De arbeider også hele tiden for å bygge ut nye områder. På grunn av deres offensive satsning i Norge vil vi derfor beskrive denne tjenesten ut ifra innholdet i Lyse sin satsning for Triple play (Altibox).

Rent tekninsk krever Triple play en bredbåndsforbindelse med stor kapasitet. Lyse har valgt å bygge ut sitt nettverk slik at de har en fiberforbindelse helt frem til kunden. De siste årene har de satset stort på å bygge ut tilkoblingspunkter plassert rundt omkring utvalgte byggefelter og tettstedet. Før en eventuell utbygging i et bestemt område sjekker de interessen og inngår avtaler med kundene. På denne måten sikrer de at de har nok kunder for å dekke utgiftene ved utbygging en av fibernettet. Etter at hovednettet er på plass i form av fiberkabel og tilknyttnignspunkter, gjenstår den siste biten fra tilkoblingspunktet og inn til kunden. Lyse har valgt å åpne for at kunden selv kan grave ned nødvendige trekkrør i henhold til gitte spesifikasjoner (f.eks maks krumming). Alternativt kan Lyse ordne nødvendig graving mot ekstra betaling. Uansett så er det folk fra Lyse som ordner den nødvendige tilkoblingen når nødvendige trekkrør er på plass. Fiberkabelen blåses ved hjelp av trykkluft gjennom trekkrøret fra kundens hus og ut til tilkoblingspunktet. Deretter kobler de til en såkalt hjemmesentral hos kunden. Detter batyr at kunden kun trenger å forholde seg til de ulike tilkoplingmulighetene som finnes på hjemmesentralen.

 • Prinsippskisse:
Prinsippskisse.jpgEtter at utbyggingen er fullført, har leverandøren et nettverk basert på fiber helt frem til kunden. Den tekniske overføringen av signalene i fiberen er basert på frekvensmultipleksing (ulike typer lys), som deler båndbredden inn i ulike logiske kommunikasjonskanaler.Se artikkel om multipleksing for mer informasjon. Teknologien som brukes, representerer altså ikke noe nytt, men er kjent fra før og har vært i bruk i mange år. Koplingen av de tre tjenestene er altså ikke knyttet til ny teknologi, men har et markedsføringsmessig fortrinn. Det blir enklere for kunden å forholde seg til kun ett nettverk.

Tjenester

En Triple play-tjeneste fra Lyse (Altibox) inneholder Internett-oppkopling, en digital TV-oppkopling og IP-telefoni. Under så følger en kort beskrivelse for innholdet for hver tjeneste.

 • Internettoppkopling:

Her kan kunden velge hastighet på linjen til 10, 25 eller 50 Mbit/s. Kunden er oppkoplet døgnet rundt til en fast pris uavhengig av bruk. Flere PC-er kan være på nettet samtidig ved hjelp av en NAT-ruter. Trådløs tilknytning er mulig ved å koble til en trådløs ruter eller velge en hjemmesentral med innebygd trådløs ruter. Hver kunde får plass til egne hjemmesider, opptil fem e-postadresser og brannmur er inkludert i tjenesten. I tilegg får kunden tilgang til Lyse sine egne spillservere, som er åpne for hele verden. Med de ulike internettpakkene følger det også med privat hjemmesideplass. Når det gjelder sikkerhet, inneholder tjenesten e-post-sluse som sjekker e-post mot kjente virus og merker søppelpost, en innholdssluse som kan sperre for uønsket innhold, et barnepornofilter som oppdateres av Kripos, anti-virus-program og brannmur.

 • Digital TV-oppkopling:

Med digitalTV fra Lyse har kunden en digtal oppkolpling som er bedre enn dagens digitale bakkenett (som er under utbygging). Her kan kunden abonnere på ulike TV-kanaler og lage egne profiler for de ulike medlemmene i familien for å styre tilgangen til kanaler og filmleie. Bruken av fiber gir god kapasitet og gode muligheter for interaktivitet uten lange ventertider. For fremtiden kommer Lyse til å satse på for fullt såkalte "on demand"-tjenester. Per i dag er hovedfokus på leie av filmer. Tjenesten inneholder også kanaler i HD-kvalitet

 • IP-telefoni:

Med IP-telefoni fra Lyse får kunden gratis tellerskritt til alle fasttelefoner i Norden. Her brukes bredbåndstilknyttningen til å overføre telefonsignalet. Dersom man ringer til mobilnettet eller utenfor Norden, vil man bli belastet med tellerskritt. I tilegg har kunde to telefonlinjer, to telefonnummer samt alle de tradisjonelle tilleggstjenestene (telefonsvarer, viderekobling osv.) vi kjenner i forbindelse med telefonen idag.

Hjemmesentral

Den boksen som leverandøren (Lyse) kobler hjemme hos deg, kalles for en hjemmesentral. Her leveres det to typer: en grå og en svart sentral. Begge har samme funksjon og kvalitet. Den grå boksen har en ekstern koplingsboks for fiberkabelen, mens den svarte boksen har en intern koplingsboks. Den finnes også en tredje variant, en hvit boks som også har innebygd trådløst nett. På hjemmesentralen finner du egne utganger for PC, telefon og TV.

Marked

Den er først og fremt på det private markedet Triple play er aktuelt. Folk krever stadig raskere Internett-forbindelser, og her kan du skalere tjenesten slik at den tilfredsstiller alle private behov. På TV-fronten er det veldig fokus på digitale signaler i forbindelse med utbyggingen av det digitale bakkenettet og det store salget av flatskjermer. IP-telefoni er også veldig aktuelt for tiden, og svært mange brukere forventer i dag fast pris og ingen tellerskritt på telefontjenesten. Dersom man velger Triple play, slipper man å forholde seg til tre ulike leverandører og tre ulike infrastrukturer (en for hver av disse tjenestene). Man forholder seg kun til en leverandør, som leverer alle tre tjenestene på samme infrastruktur. Ved behov for endring av tjenesten trenger man også kun å forholde seg til en leverandør. Dessuten får vi også kun en faktura å forholde oss til.

 • Triple play
  • inneholder tjenestene Internett-oppkopling, digital-TV og IP-telefoni
  • bruker frekvensmultipleksing for å overføre trafikken på fiberkabel
  • er mer et markedsføringsstung enn teknisk utvikling