Tilgangsrettigheter

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk
Oversikt over tilgangsrettigheter, eier, gruppe og annet

Linux er et flerbrukersystem og må derfor må ha en måte på å styre tilgang til programmer, data og områder.

Rettigheter

Tilgangsrettigheter og brukere

I Linux finner man 3 ulike kategorier av brukere i forhold til tilgangsrettigheter:

 • Eier (owner): Eieren av filen. Setter tilgangsrettigehetene som gjelder for filen.
 • Gruppen (group): Brukere i samme gruppen som eier.
 • Andre (other): Alle andre.

Typer av tilgangsrettigheter

Man har 3 ulike tilgangsrettigheter:

 • Read:
  • Fil: Brukere med leserettigheter kan lese filen.
  • Katalog: Kan liste ut innholdet til katalogen.
  • Notasjon: r
 • Write:
  • Fil: Kan skrive til ei fil.
  • Katalog: Legge til og slette filer, endre navn på filer.
  • Notasjon: w
 • Execute:
  • Fil: Kjøre filen/programmet.
  • Katalog: Åpne katalogen med cd-kommandoen.
  • Notasjon: x

Notsjoner

Symbolsk notasjon

Hver rettighetsklasse er present av tre tegn. Første sett tegn representerer eierklassen, andre sett tegn representerer gruppeklassen, mens tredje sett tegn representerer alleandreklassen.

Eksempel

 • -rwxr-xr-x: Deles opp i :
  • rwx: Første gruppen. Her ser man hvilke rettigheter eier har.
  • r-x: Andre gruppen. Her ser man hvilke rettigheter brukere i samme gruppe har.
  • r-x: Tredje gruppe. Her ser man hvilke rettigheter alle andre har.

Numerisk notasjon

Hver rettighetsklasse er presentert av et tall. Det første tall representerer eierklassen, det andre tallet representerer gruppeklassen, mens det tredje tallet representerer alleandreklassen. Bruker det binære tallsystemet.

Eksempel

 • -rwxr-xr-x: 755
 • -rw-rw-r--: 664
 • -r-x------: 500

Oversikt over tallene brukt i numerisk notasjon:

0 --- no permission
1 --x execute 
2 -w- write 
3 -wx write and execute
4 r-- read
5 r-x read and execute
6 rw- read and write
7 rwx read, write and execute

Likheten mellom numerisk notasjon og binær-telling:

0: 000 
1: 001 
2: 010 
3: 011 
4: 100 
5: 101 
6: 110 
7: 111