Telnet

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Telnet er en protokoll-spesifikasjon i TCP/IP-standarden. Den brukes til utveksling av 8 bits informasjon begge veier mellom tjener og klient. Telnet brukes vanligvis på TCP/IP-port 23. Telnet har et begrenset antall funksjoner og ble opprinnelig brukt som et kommandolinjeverktøy, der man jobbet med eksterne terminaler koblet mot en stormaskin.

Sikkerhet

Telnet sender informasjon ukryptert, og er svært utsatt for avlytting. Verktøyet bør kun brukes der denne faren ikke utgjør noe problem, eller dersom sikringstiltak er iverksatt.

Telnet er i stor grad erstattet av andre alternativer, og brukes relativt lite i dag.

En mye brukt utgave av Telnet er "Microsoft Telnet". Microsoft leverer ikke SSH på systemene sine, men Telnet får du ved å starte en kommandolinje og kjøre kommandoen 'telnet' derfra.