Sudo

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk
Eksempel på sudo

Sudo er en kommando i Unix som gi brukeren rettigheter utover hva en vanlig bruker har. Sudo står for SwitchUser DO, og ved å kjøre kommandoen blir man bedt om å oppgi sudo-passordet. Sudo loggfører enhver kommando, og har tatt over for egen superuser-loginn i bl.a. Ubuntu og OS X.

I kommandolinja skriver man "sudo" før kommandoen man vil utføre. I GNOME kan man kjøre grafiske program ved å trykke ALT+F2, og så skrive "gksu" foran applikasjonen.(f.eks. gksu nautilus).

Programmet ble opprinnelig skrevet av Bob Coggeshall og Cliff Spencer rundt 1980, på "Department of Computer Science" i SUNY/Buffalo. Dagens versjon av programmet er under utvikling og vedlikeholdes av OpenBSD utvikler Todd C Miller og er distribuert under en BSD-style lisens.


Runas, su og sudo

Windows har en kommando runas som har lignende funksjonalitet, men verken runas eller UAC er sudo, de utgir en annen bruker enn tilgangsoppgradering.

runas og su:

  • Tillater ikke autoriserte brukere å starte prosesser med utvidede rettigheter ved å bruke sine egne passphrase(langt passord for bedre sikkerhet).
  • Ivaretar ikke brukerens profil og eierskap av skapte objekter.

Runas kommandoen er (mer eller mindre) tilsvarende Unix-su, ikke sudo. Årsaken til at sudo er overordnet su er at den tillater tilgangsoppgradering basert på brukerens egen identitet, og aller viktigst krever ikke bruk av et felles passord. Om du bruker runas eller su å få tilgang til en priviligert konto kreves fordeling av et passord til en adminkonto, en sikkerhetssvakhet sudo ikke har.