Standardisering

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Standardisering

Standard defineres som:

- nivå på noe, kvalitet
- norm, mønster, følge standarden

Forklaring

Det er nettopp dette standardisering handler om. Standarder blir opprettet gjennom prosjekter til Standardiseringsorganisasjon. Det blir satt et rammeverk for bestemte produkter som kan utøve samme handlinger og fungere sammen. Organisasjonene velger også standard for kvalitet på produkter og deres nivå. Altså bestemmes det en standard for et produkt og hvis en da skal lage et produkt der produktet inngår i en standardisering er du nødt til å følge denne standarden. Et eksempel på standardisering er at vi nå skal få en standard på mobilladere. Dette er en internasjonal standard som skal komme der det ble satt igang et prosjekt for å få til dette. Ved kjøp av mobil kan man heller bli spurt om man vil kjøpe en lader i tillegg.


Standardiseringsarbeidet baseres på bestemte prinsipper:

 • Åpenhet

Alle som blir berørt av standardiseringen har lov til å delta. Det kan for eksempel være både bedrifter og forbrukere.

 • Frivillighet

Arbeidet med en standardisering er basert på at alle berørte parter deltar frivillig i arbeidet og at all som jobber med standardiseringen må følge bestemte regler.

 • Konsensus

Sluttresultatet skal være kommet fram til med størst mulig enighet. Det trenger ikke nødvendigvis være enstemmig flertall for det endelige resultatet.

Fordeler

Fordeler ved standardisering:

 • Finne en felles kvalitetskontroll for et produkt eller tjeneste, feks levetid, bruksområde, sikkerhetskrav og byggestruktur.
 • Utvikle produkter som bruker samme standard slik at de er kompatible med hverandre.
 • Følger man standarden trenger man ikke bruke utallige programmer for å lese et filformat, men har heller muligheten til å bruke forskjellige applikasjoner for å ta i bruk samme standard.
 • Lager man først en standard så gjelder denne, 1 meter er 1 meter i hele verden.
 • Kan hjelpe til med å løse et problem, feks designet på denne siden, det trenger ikke se anderledes ut fra hovedsiden og denne.


Ulemper

Ulemper ved standardisering:

 • Skal man lage en ny standard tar dette ekstra lang tid.
 • Avhengig av flere som følger samme standard, og ikke lager nye standarder, trenger jo ikke finne opp enda et nytt lengdemål.
 • Utviklingen går fort slik at noen standarder blir byttet ut med nye.
 • Noen ikke tørr å lage nye standarder fordi andre allerede har dekt et lignende behov eller at den snart blir byttet ut igjen med en annen standard.

Se også

Hvis du vil søke om flere standarder gå inn på standard.no.

Hvis du lurer på hvordan en standard blir til kan du sjekke HER.

Organisasjonen IETF