Solaris

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Solaris er et Unix-basert operativsystem som er utviklet av Sun Microsystems. Solaris støtter SPARC- og x86/x86-64-baserte plattformer både fra Sun og andre leverandører. Operativsystemet har blitt kjent for sin robushet og skalerbarhet, og det har gitt opphav til viktige nyvinninger som ZFS og DTrace.

Solaris er sertifisert etter standarden Single UNIX Specification. Siden 2005 har Sun relisensiert store deler av Solaris, og det alt vesentligste av operativsystemet er nå fri programvare som utvikles under prosjektnavnet OpenSolaris. Navnet OpenSolaris brukes derfor ofte som referanse til de delene av Solaris som er fri programvare.

Historie

I 1987 annonserte AT&T og Sun et samarbeid for å forene datidens mest populære UNIX-varianter: BSD, System V og Xenix. Dette resulterte i produktet Unix System V Release 4 (SVR4).

4. september 1991 annonserte Sun at de ville erstatte det eksisterende BSD-baserte UNIX-operativsystemet SunOS 4 med et nytt produkt basert på SVR 4. Det interne navnet på dette operativsystemet var SunOS 5, men i markedsføringsøyemed fikk det navnet Solaris 2.4. Påfølgende vedlikeholdsversjoner av SunOS 4.1.x ble kalt Solaris 1, men navnet Solaris brukes nå i all hovedsak som betegnelse på SVR4-baserte SunOS-versjoner fra 5.0 og oppover.

Bakgrunnen for skiftet av navn var at den nye versjonen i tillegg til komponenten SunOS også inneholdt det Grafisk brukergrensesnitt OpenWindows, ONC+, Datanettverk|nettverksstøtte og andre tillegg. Versjonsbetegnelsen til Solaris inneholder versjonsnummeret til SunOS, f.eks. inneholder Solaris 2.4 SunOS 5.4. Etter Solaris 2.6 opphørte bruken av hovedversjonsnummeret «2», slik at den versjonen av Solaris som inneholder SunOS 5.7 fikk versjonsnummer 7.

Solaris ble opprinnelig utviklet som et proprietært produkt med lukket kildekode, men i juni 2005 ble de mest sentrale delene av operativsystemet (kjernen og nettverksdelen) relisensiert som fri programvare under prosjektnavnet OpenSolaris. Siden har flere og flere komponenter fulgt etter, slik at Solaris nå i all hovedsak består av fri programvare som utvikles som del av OpenSolaris-prosjektet

Støttede arkitekturer

Utfra en felles kodebase kjører Solaris på arkitekturene SPARC, x86 og x86-64.

I november 2007 demonstrerte IBM, Sun og Sine Nomine Associates en tidlig versjon av OpenSolaris på System z på en IBM System z stormaskin under virtualiseringssystemet z/VM. Dette varianten fikk navnet Sirius. I oktober 2008 var en prototype ferdig, og i november samme år autoriserte IBM sine IFL-prosessorer for kjøring av Sirius på System z.

Plattformstrategi

Solaris støtter kjøring på et stort antall prosessorer, og er derfor kjent for å være velegnet for symmetrisk flerprosessering. Historisk har integrasjonen med Suns SPARC-maskinvare vært tett, og kombinasjonen Solaris og SPARC markedsføres gjerne som en integrert pakke. Dette har gitt robuste systemer, men med et betydelig prispåslag i forhold til systemer basert på x86 og x86-64.

Lisens

Lisensen som er brukt for de åpne delene av Solaris (OpenSolaris) er Common Development and Distribution License (CDDL). Opphavet til OpenSolaris er de delene av Solaris som siden 14. juni 2005 har blitt relisensiert under CDDL. Framtidige versjoner av Solaris er planlagt basert på OpenSolaris.