Silly window syndrom

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Silly window syndrom også kalt småsegmentproblemet er et problem som kan oppstå i et datanettverk. Problemet oppstår når det er implementert en dårlig flytkontroll i forbindelse med TCP protokollen. Om en tjener har småsegmentproblemet og ikke klarer å behandle all data som kommer inn over tid, så vil det "vinduet" til tjeneren bli mindre og mindre. Dette kan til slutt medføre at pakkevinduet til tjeneren blir mindre en pakkehodet på innkommende pakker, derav navnet "Silly window" siden den størrelsen krympes til et latterlig lavt nivå. Om problemet blir stort nok vil tilslutt pakker bare bli forkastet.

Løsning

Nå småsegmentproblemet startes av avsender blir Nagle's løsning brukt. Nagle's løsning er at avsender sender de første TCP-segmentet uansett om den er veldig liten, deretter avventer avsender til ACK er mottatt.

Når mottaker starter småsegmentproblemet blir David D Clark's løsning brukt. Denne løsningen lukker vinduethelt til MSS kan bli mottatt eller når bufferen er halvtom.