Ruter

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

En ruter (engelsk: router), vidresender nettverkspakker til riktig mottaker. Ruteren har en tabell over alle nettverk den er koblet til, enten direkte eller via andre rutere, og avgjørelsen om hvor pakken skal videresendes gjøres ved å slå opp i ruting-tabellen og finne riktig mottaker for hver pakke. Rutere opererer på lag 3 i OSI-modellen.


Trådløse rutere

802.11n Rutere


Plassering

Dekningsområdet rundt en trådløs ruter. Skissen viser prinsippet for hvordan signalene spres omkring rundtstrålende antenner.

Avhengig av hvilken ruter du har så har plasseringen mye å si. Hvis du har en 802.11n ruter, som er neste generasjons rutere, så vil ikke plassering og interferens være noe stort problem siden de kjører i 5 GHz-frekvensområdet i tillegg til det vanlige 2,4 GHz-båndet. 5 GHz-båndet har mye mer plass og det er lite annen elektronikk som kjører i dette området. Ruterene som kun kjører på det vanlige 2,4 GHz-båndet har plassering mye å si, da mye annen elektronikk bruker det samme frekvensområdet, som igjen kan ha stor innvirkning på signalstyrken.

Hva påvirker signalstyrken fra en trådløs ruter?

Radiobølger fra
  • Babymonitorer*
  • Trådløse hus telefoner*
  • Microbølgeovner*
  • Naboers ruter som kjører på samme frekvens og samme kanal
*Produktet ligger på samme radiobølgefrekvens som eldre rutere.
Hvis router virker skjemmende i stua kan en antenneforlenger være et alternativ. Dette er Edimax sin antenneforlenger
Innendørs
  • Vegger *
  • Gulv *
  • Vinduer
*Dersom du har vegger av armert betong eller takisolasjon med metalldekke, 
kan det godt tenkes at signalet ikke slipper igjennom i det hele tatt.
Ideell plassering er midt i området den skal dekke. Se bildet over hvordan antennene sender ut singalene sine. Som du ser er det ikke bra å plassere en ruter vertikalt, men heller horisontalt, det gir bedre signal til mottaker.

Kilde

Plassering-Artikkel fra teknofil.no