RIP

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Intra-AS-protokollen RIP bruker distanse-vektoralgoritmen der hvert ruterhopp har en kostnad av 1. Antall ruterhopp er begrenset til 15. 16 ruterhopp telles som uendelig distanse. På grunn av denne grensen på 15 hopp kan et nettverk innenfor det autonome systemet bare være av en viss størrelse. Hvert 30. sekund utveksles distanse-vektortabellene mellom ruternaboer.

RIP er implementert over User Datagram Protocol som dens transport protokoll. Den er tildelt den reserverte porten 520.

Se også