Referansemodeller

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

OSI-modellen Referansemodeller

Open System Interconnection (OSI) - modellen er en standard for hvordan protokoller fungerer i et nettverk. De viktigste protokollene er samlet i TCP/IP, som er grunnlaget for Internett. Modellen er en beskrivelse av hvordan data skal overføres mellom to datamaskiner. Hensikten med modellen er å være veiledende for produsenter av nettverksutstyr.Det er absolutt ikke nødvendig å forstå OSI-modellen eller TCP/IP, for å sette opp et nettverk. Men det kan hjelpe for å forstå prosessen og for å kunne løse diverse tekniske problemer.Modellen består av 7 lag. Nederste laget (fysiske laget) gjelder maskinvaren. Øverste laget (applikasjonslaget) gjelder programvaren.


Applikasjonslaget
Øverste laget som lager forbindelsen mellom applikasjoner og nettverkstjenester.Presentasjonslaget
Laget som bestemmer hvordan data skal utveksles mellom datamaskiner. Her formatteres data og krypteres.Sesjonslaget
Styrer forbindelse mellom applikasjoner.Transportlaget
Styrer overføring mellom systemer (datamaskiner). Har ansvaret for feilkontroll og dataflytkontroll.Nettverkslaget
Ansvarlig for adressering av meldinger og oversettelse av logiske
adresser og navn til fysiske adresser. Styrer ruting mellom nettverkssegmenter.Data-link laget
Laget som pakker rå bits fra fysiske laget i data-frames.
Media Access Control (MAC) laget
Kontrollerer hvordan en datamaskin får tilgang til data og overføring av data.
Logical Link Control (LLC) laget
Kontrollerer frame-synkronisering, dataflytkontroll og feilkontroll.Fysiske laget
Dette laget adresserer overføring av ustrukturert rå databit.
Styrer forbindelse av maskinvare til nettverket.

Se også

The Good Warriors of the Net - IP for Peace -Her er også en morsom video som beskriver hvordan hele prosessen fungerer.