RAID

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

RAID (kalt både Redundant Array of Inexpensive Disks og Redundant Array of Independent Disks) er en teknologi som tillater at man bruker en serie av enkle og billige harddisker som et samordnet datalager.


RAID-nivåer

Diagram av et RAID 0-sett. Diagram av et RAID 1-sett. Diagram av et RAID 3-sett. Diagram av et RAID 5-sett. Diagram av et RAID 6-sett.

RAID 0

Benytter seg av striping som er en teknikk for å øke lese- og skrivehastigheten til og fra disk. Lagret data blir splittet opp og fordelt over flere harddisker. På den måten bruker man overføringskapasiteten fra alle harddiskene samtidig og vil overføringshastigheten blir da raskere.

RAID 1

Benytter seg av speiling. Data blir da lagret på flere plasser samtidig, vanligvis to harddisker. Disse harddiskene er eksakte kopier av hverandre. På den måten så har man fremdeles tilgang til alle dataene selv om en disk krasjer.

RAID 3/4

Benytter stripet disk med dedikert paritet. Kombinerer tre eller flere harddisker for å hindre datatap. Dette gjøres ved at to harddisker benytter seg av striping, mens den tredje harddisken tar vare på paritetsinformasjon. Kan da bruke paritetsinformasjonen for å rekonstruere data.

RAID 5

Benytter seg av striping med distribuert paritet. Kombinerer tre eller flere harddisker for å hindre datatap. Dette gjøres ved at alle harddiskene benytter seg av striping, samtidig som at alle harddiskene tar vare på paritetsinformasjon om data på de andre harddiskene. I RAID 5 kan kun en disk feile uten å tape data.

RAID 6

Benytter seg av striping med dobbel paritet. Kombinerer fire eller harddisker for å hindre datatap. Dette gjøres ved at alle harddiskene benytter seg av striping, samtidig som at alle harddiskene tar vare på dobbel paritetsinformasjon om data på de andre harddiskene. I RAID 6 kan to disker feile uten å tape data.

RAID 10

I RAID 10 (også kjent som RAID 1+0) har alle diskene en speiling og i tillegg er dataene stripet ut over parene (RAID 1 kombinert med RAID 0). Dette er i ferd med å bli et vanlig oppsett i store datasenter. Hardisker er i dag er så store og billige at kostnadene er så små i forhold til fordelene ved å ha et enkelt og robust oppsett og dette fører til at man kan tillate seg så stor redundans.

Eksterne lenker

RAID technology (engelsk)